Cristin-prosjekt-ID: 516222
Sist endret: 20. september 2018, 14:00

Cristin-prosjekt-ID: 516222
Sist endret: 20. september 2018, 14:00
Prosjekt

Human Bodily Micromotion in Music Perception and Interaction

prosjektleder

Alexander Refsum Jensenius
ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 10.562.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 250698

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kognitiv psykologi • Annen musikkvitenskap • Annen informasjonsteknologi • Musikkvitenskap

Emneord

Musikkognisjon • Eksperimentell musikk • Kognitiv musikkvitenskap • Musikk og bevegelse • Musikkteknologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. juli 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Human Bodily Micromotion in Music Perception and Interaction

Populærvitenskapelig sammendrag

How and why does music make us move? This has been a highly discussed topic in musicology and music psychology in recent years. Most of the research in the field has so far focused on fairly large-scale motion to music, such as dancing. This project will investigate how music influences what we may call micromotion, such as the tiny motion observed when people try to stand still. Even though such micromotion is barely visible, it can be measured in a motion capture laboratory. This makes it possible to carry out studies of the effects of music on micromotion.

Results of the project will include:

 • knowledge about how music influences human motion at the micro-level
 • a large, open database of micromotion recordings
 • prototype software for using micromotion in interactive music systems

The project is based on the most recent research in musicology, psychology and neuroscience. Most of the research will be carried out in the motion capture laboratory at the Department of Musicology.

Vitenskapelig sammendrag

This project seeks to investigate the close couplings between musical sound and human bodily micromotion. Micromotion is here used to describe the smallest motion that we are able to produce and experience, typically at a rate smaller than 10 mm/s. The last decades have seen an increased focus on the role of the human body in both the performance and the perception of music. Up to now, however, the micro-level of these experiences has received little attention. This project will investigate music-related micromotion of people experiencing music (perceivers), with an aim of contributing to:

 • knowledge about how musical sound influences human motion at the micro-level. This will be based on literature studies, theoretical modelling, and a longitudinal observational study as well as three large-scale experiments of sound-motion relationships.
 • a large, annotated and metadata-rich database of the micromotion recordings mentioned above. The database will be central to the current project, and will also be made available for future research in the field.
 • conceptual models and software tools for using micromotion to control musical sound in computer-based systems. Such musical microinteraction can be used for music performance or production, or for "active listening".

The project will be based on recent theories of embodied music cognition, combining musical phenomenology with new models from cognitive neuroscience. Methodologically, the project will span widely, from introspection and discussion in small groups to statistical analysis of motion capture recordings and development of new interactive music systems.

Tittel

Menneskelig mikrobevegelse i musikkpersepsjon og interaksjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Hvordan og hvorfor beveger vi oss til musikk? Dette har vært et viktig spørsmål i musikkvitenskapen og musikkpsykologien de siste årene. Mesteparten av forskningen har så langt fokusert på relativt store kroppsbevegelser, slik som dansing. Dette prosjektet vil undersøke hvordan musikk påvirker det vi kan kalle mikrobevegelser, slik som de ørsmå bevegelsene vi ser når vi står stille. Selv om slike mikrobevegelser knapt er synlige, kan de observeres i en bevegelseslab. Dette gjør det mulig å gjennomføre studier for å se på effekten av musikk på mikrobevegelser.

Prosjektet vil lede til:

 • kunnskap om hvordan musikk påvirker menneskelig bevegelse på et mikronivå
 • en stor, åpen database med opptak av mikrobevegelser
 • programvare for å teste ut bruk av mikrobevegelser i interaktive musikksystemer

Prosjektet bygger på den nyeste forskningen i musikkvitenskap, psykologi og nevrovitenskap. Mesteparten av forskningen vil foregå i bevegelseslab'en ved Institutt for musikkvitenskap.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Alexander Refsum Jensenius

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo

Victor Gonzalez

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo

Agata Zelechowska

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Hvilken type IKT-kompetanse trenger humanister og samfunnsvitere?

Jensenius, Alexander Refsum. 2018, Kompetanse Norge. UIOFaglig foredrag

Humaniora og teknologi.

Bøhn, Einar Duenger; Smajdor, Anna Colette; Jensenius, Alexander Refsum. 2018, Humaniorakonferansen. UIO, UIAVitenskapelig foredrag

Rytme i tid og rom.

Danielsen, Anne; Jensenius, Alexander Refsum. 2018, UiOs årsfest. UIOPopulærvitenskapelig foredrag

Stillness under Tension.

Martin, Charles Patrick; Lesteberg, Mari; Jawad, Karolina; Aandahl, Eigil; Xambó, Anna; Jensenius, Alexander Refsum. 2018, UIOMusikalsk framføring

Stillness under Tension.

Martin, Charles Patrick; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata; Erdem, Cagri; Jensenius, Alexander Refsum. 2018, UIOMusikalsk framføring
1 - 5 av 94 | Neste | Siste »