Cristin-prosjekt-ID: 516279
Sist endret: 1. september 2016 11:20

Cristin-prosjekt-ID: 516279
Sist endret: 1. september 2016 11:20
Prosjekt

PEK-prosjektet "Teach as we Preach" og DigUiB og digital kompetanse I & II

prosjektleder

Rune Johan Krumsvik
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Telefon
+4755584807
Sted
Professor Rune Johan Krumsvik

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2008 Slutt: 1. august 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PEK-prosjektet "Teach as we Preach" og DigUiB og digital kompetanse I & II

Vitenskapelig sammendrag

This PEK-project focuses on how teacher educators attempt to enhance their digital competence by participating in the project "Teach As We Preach (TAWP)". At a policy level in Norway, high priority is given to information and communication technology (ICT) through the new educational reform (Læreplan for Kunnskapsløftet [LK06]). The ICT density is high in school, with one laptop per student considered desirable - a goal that is accomplished in upper secondary school. The main obstacle, however, seems to be the lack of digital competence among both pre-service and in-service teachers. However, the new White Paper No. 11 enhances digital competence to the fifth basic competence in teacher education. The PEK-project aims to enhance our understanding of how teacher educators’ develop their digital competence as part of their digital didactics.

In addition this PEK-project also focuses on how to improve students learning outcome in psychology through the use of response system and Design Based Research.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Rune Johan Krumsvik

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Bergen
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Litteraturreview-video (PEK-prosjektet DigUiB og digital kompetanse II).

Krumsvik, Rune Johan; Lillemark, Magnus; Røkenes, Fredrik Mørk. 2016, NORD, NTNU, UIBAnnet produkt

PEK-prosjektet DigUiB og digital kompetanse: utprøving av responsteknologi til datainnsamling blant psykologistudentar for masterstudie (Øystein Olav Skaar).

Krumsvik, Rune Johan. 2013, PEK-prosjektet DigUiB og digital kompetanse:. UIBPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 32 | Neste | Siste »