Cristin-prosjekt-ID: 516349
Sist endret: 6. september 2016 10:17

Cristin-prosjekt-ID: 516349
Sist endret: 6. september 2016 10:17
Prosjekt

Flipped classroom and learning outcome (Seed Funding in DLC 2011-2013)

prosjektleder

Rune Johan Krumsvik
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Telefon
55584807
Sted
Forskingsgruppeleiar/Professor Rune . Krumsvik

Tidsramme

Avsluttet
Start: 14. august 2012 Slutt: 1. august 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Flipped classroom and learning outcome (Seed Funding in DLC 2011-2013)

Vitenskapelig sammendrag

This project highlights flipped classroom as pedagogical design and the project addresses how flipped classroom influence academic achievement.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Rune Johan Krumsvik

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Bergen
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Er omvendt undervising (flpped classroom) fasiten?

Krumsvik, Rune Johan. 2016, Samling for mastergradstudentar i IKT i læring, Høgskulen/Stord Haugesund. HVO, UIBFaglig foredrag

Omvendt undervisning.

Krumsvik, Rune Johan. 2014, Forskning.no. UIBKronikk

Omvendt undervising!

Krumsvik, Rune Johan. 2014, Klassekampen. UIBKronikk

Snu klasserommet!

Krumsvik, Rune Johan; Sarastuen, Nora K.. 2014, Bergens Tidende. UIBKronikk

Er flipped learning fasiten? .

Krumsvik, Rune Johan. 2014, Mastersamling, master i IKT i læring. UIBFaglig foredrag
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »