Cristin-prosjekt-ID: 517149
Sist endret: 8. april 2020 11:15

Cristin-prosjekt-ID: 517149
Sist endret: 8. april 2020 11:15
Prosjekt

Fotografering og bildebehandling i barnehage som en stimulerende aktivitet for matematikklæring

prosjektleder

Elena Severina
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Matematikk • Pedagogiske fag • Fagdidaktikk

Emneord

Barnehagematematikk • Fotografering

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
+4747938882
Sted
Elena Severina

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. august 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fotografering og bildebehandling i barnehage som en stimulerende aktivitet for matematikklæring

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med prosjektet er å studere hvordan aktiviteter som fotografering, bildebehandling, oppsett og presentasjon av fotobok påvirker utvikling av matematikkforståelse hos små barn (3-6 år). Interesse er rettet både mot spontant og planlagt læring i sosial sammenheng.
Utvikling av matematikkforståelse skal vurderes ut fra:
- innlæring av nye matematiske begrep og tilsvarende utvikling av barns ordforråd;
- utvidelse av de matematiske konsepter og begreper som barnet kan fra før;
- anvendelse av matematiske begreper og konsepter;
- engasjement i matematiske aktiviteter;
- matemtisk argumentasjon.

Prosjektet har også et delmål å øke bevisstheten om den pedagogiske potensialet i å bruke digital fotografering generelt, og fotobøker spesielt, for å utvikle videre barnas forståelse av matematiske begreper.

Prosjektet er en pilot studiet. 

Metode

Følgende datainnsamlingsmetoder benyttes:

 1. Video av barna involvert i bildebehandling og oppsett og presentasjon av fotobok;
 2. Feltnotater fra barnehagelærerstudenter og barnehagelærere;
 3. Observasjonsnotater fra forskere;
 4. Interview med barnehagelærere og barnehagelærerstudenter.

Utstyr

Barna skal fotografere med: utvalg av fotokameraer, iPhone og mobiltelefon som er tilgjengelige i barnehagen.

Bildebehandling og redigering av fotobok skal gjennomføres i mobile applikasjon for CEWE Fotobok som kjøres på et stort Touch Screen PC tilgjengelig i barnehage.

Tegnesaker, utskrift av bilder som er tatt av barna, og A4 ark blir tilgjengelig for barna under planlegging av fotoboken.

Videokamera, mobilfotokamera og lydopptaker.

Tittel

Photography and picture editing in kindergarten as stimulating activities for learning mathematics

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Elena Severina

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Tamsin Jillian Meaney

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Magni Elen Hope Lossius

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Espen Helgesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

The digital photography and mathematics: a photobook approach in one Norwegian kindergarten.

Severina, Elena. 2018, UH-seminar om matematikk i barnehagen. HVLVitenskapelig foredrag

Digital photography in Norway: A photobook approach takes playful learning from kindergarten to home.

Severina, Elena; Helgesen, Espen. 2018, European Early Childhood Education Research Association - EECERA 2018. HVLVitenskapelig foredrag

The semiotic resources childnre use in their explanations of hypithetical situations .

Severina, Elena; Meaney, Tamsin. 2018, A Mathematics Education Perspective on early Mathematics Learning – POEM 2018. HVLVitenskapelig foredrag

Digital photography and mathematics: A photobook approach in one Norwegian kindergarten.

Severina, Elena; Helgesen, Espen. 2017, 27th EECERA Conference. HVLVitenskapelig foredrag

A PHOTOBOOK APPROACH TO YOUNG CHILDREN'S UNDERSTANDING OF MATHEMATICAL CONCEPTS.

Severina, Elena; Helgesen, Espen. 2017, 45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA). HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 5