Cristin-prosjekt-ID: 517200
Sist endret: 12. august 2016 12:22

Cristin-prosjekt-ID: 517200
Sist endret: 12. august 2016 12:22
Prosjekt

Byggeskostnadsanalyse

prosjektleder

Lena Elisabeth Bygballe
ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2016 Slutt: 1. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Byggeskostnadsanalyse

Vitenskapelig sammendrag

Studie av utviklingen av byggeskostnadene i Norge. Hva er de viktigste driverne for økte byggekostander i Norge? I denne omfattende studien samarbeider institutt for Strategi og Insitutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI om en kvalitativ og en mer kvantitativ studie.

Tittel

Construction cost analyses

Vitenskapelig sammendrag

Study of the evolution of the construction costs in Norway . What are the key drivers for increased construction costs in Norway ?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lena Elisabeth Bygballe

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI
1 - 1 av 1