Cristin-prosjekt-ID: 517762
Sist endret: 16. august 2016 15:57

Cristin-prosjekt-ID: 517762
Sist endret: 16. august 2016 15:57
Prosjekt

HEX - Signage for wayfinding in timescapes

prosjektleder

Theodor Barth
ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2016 Slutt: 1. mars 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

HEX - Signage for wayfinding in timescapes

Vitenskapelig sammendrag

Pilotprosjekt som vil gi grunnlag til å utvikle en prosjektbeskrivelse til Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Pilotprosjektet skal undersøke faglig grunnlag og mulighet for tverrfaglig samarbeid med en gruppe arkeologer som arbeider for å bruke kunstneriske metoder i sitt fag.
Barth er invitert av de to samarbeidspartnerne [over] til å utvikle samtaleformer i to seanser under WAC-8 i Kyoto på sensommeren 2016 (begge knyttet til temaet arkeologi og kunstfaglige metoder). Han har tre roller: 1) ordstyrer; 2) opponent; 3) bidragsyter. Dette er basis for en undersøkelse. Funnene vil loggføres.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Theodor Barth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Jose Pellini

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universidade Federal de Sergipe

Dragos Gheorghiu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 3 av 3