Cristin-prosjekt-ID: 517941
Sist endret: 26. januar 2022, 13:29

Cristin-prosjekt-ID: 517941
Sist endret: 26. januar 2022, 13:29
Prosjekt

Nøkler til naturfag

prosjektleder

Sonja Merethe Mork
ved Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 7.833.000
 • Utdanningsdirektoratet
  Prosjektkode: ETTERUTDANNING I NATURFAG FOR LÆRERE PÅ 5.-7.TRINN (SAKSNR 2013/1255)

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emneord

Naturfagdidaktikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 11. september 2013 Slutt: 30. juli 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nøkler til naturfag

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sonja Merethe Mork

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Berit Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo

Julianne Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak ved UiT Norges arktiske universitet

Kjell Øystein Netland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiT Norges arktiske universitet

Solveig Karlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 27 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Taking 21st century skills from vision to classroom: What teachers highlight as supportive professional development in the light of new demands from educational reforms.

Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja Merethe. 2021, Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. UIOVitenskapelig artikkel

Nøkler til naturfag. 2. delrapport.

Mork, Sonja Merethe. 2015, UIORapport

Nøkler til naturfag. 1. delrapport.

Mork, Sonja Merethe. 2014, UIORapport

Fra visjon til klasserom. Hva slags støtte trenger lærere for å fremme dybdelæring i naturfag?

Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe. 2017, Nordisk forskersymposium om undervisning i naturfag (NFSUN) 2017. UIOVitenskapelig foredrag

Utforskende arbeid.

Mork, Sonja Merethe. 2016, Fagdag for lærere i Flora kommune. UIOFaglig foredrag
1 - 5 av 21 | Neste | Siste »