Cristin-prosjekt-ID: 518383
Sist endret: 27. august 2016, 10:46

Cristin-prosjekt-ID: 518383
Sist endret: 27. august 2016, 10:46
Prosjekt

Kroppsøving i UNGDATA

prosjektleder

Kjersti Mordal Moen
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 27. august 2016 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kroppsøving i UNGDATA

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti Mordal Moen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet

Lars Bjørke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Knut Westlie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Vidar Hammer Brattli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 4 av 4