Cristin-prosjekt-ID: 519016
Sist endret: 5. september 2016 13:17

Cristin-prosjekt-ID: 519016
Sist endret: 5. september 2016 13:17
Prosjekt

Kvalitative metoder i profesjonell praksis

prosjektleder

Lars Frers
ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Pedagogiske fag • Allmennpedagogikk • Spesialpedagogikk

Emneord

Kvalitative metoder • Videoanalyse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2015 Slutt: 31. juli 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kvalitative metoder i profesjonell praksis

Vitenskapelig sammendrag

Aktuelle temaer

 • undervisning og læring gjennom metodebruk
 • kompetanseutvikling i profesjonell praksis gjennom metode
 • aksjonsforskning og andre partisipative forskningsmetoder
 • mobile metoder (skygging, walk-alongs, osv.) og bruk av mobile digitale verktøy
 • bruk av video, for eksempel i klasseromsforskning
 • sammenheng mellom en ny visuell mediakultur og forskningsetiske spørsmål
 • kvalitative data som evidens
 • emosjoner, persepsjon og følelser i kvalitativ forskning

Forskergruppen retter fokus mot forskning på profesjonell praksis med en særlig orientering mot metodiske grunnlagsspørsmål, kritisk refleksjon og metodeutvikling innen samfunnsvitenskap og humaniora. Interessen omfatter både etablerte og mer innovative metoder som kan gi oss tilgang til den sosiale verden på nye måter.

Gruppen er tverrfaglig, men har en felles interesse for å studere profesjonelle praksiser i detalj gjennom bruk av ulike etnografiske tilnærminger. Dette omfatter blant annet deltakende og ikke-deltakende observasjon, innhenting og analyse av lyd- og videodata, bruk av mobile metoder som skygging, og aksjonsforsking. Gruppens medlemmer har i dag spesielt fokus på profesjoner knyttet til lærerutdanning, skole, og barnehage, men gruppen er åpen for forskning på et vidt spekter av profesjoner og institusjoner.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Lars Frers

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Irmelin Kjelaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Liv Gardsjord Lofthus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Anne Grethe Mjøberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

Karin Hognestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »