Cristin-prosjekt-ID: 519383
Sist endret: 14. september 2016, 14:04

Cristin-prosjekt-ID: 519383
Sist endret: 14. september 2016, 14:04
Prosjekt

Videreføring av tiltak fra Demensplan 2015 i 2016 - som del av Demensplan 2020.

prosjektleder

Hanne Høglund Larsen
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Videreføring av tiltak fra Demensplan 2015 i 2016 - som del av Demensplan 2020.

Populærvitenskapelig sammendrag

Aldring og helse har signert kontrakt med Helsedirektoratet om videreføring av en del tiltak som var sentrale i Demensplan 2015. Kontrakten varer ut 2016, og prosjektet har internt i Aldring og helse betegnelsen «Samleanskaffelsen».

Det omfatter dagaktivitetstilbud, yngre personer med demens, diagnostikk og utredning , miljøbehandling, informasjonstiltak om demens rettet mot innvandrerbefolkningen og oppsummering av erfaringer med samtalegrupper for personer med demens.

Tidligere prosjektledere og –medarbeidere fra Demensplan 2015 bidrar inn i dette arbeidet.

Målet er å holde arbeidet i gang på disse områdene inntil nye tiltak i Demensplan 2020 blir iverksatt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hanne Høglund Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Guro Hanevold Bjørkløf

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Marit Anzjøn Haeselich

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Trine Nordby Skjellestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Per Kristian Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »