Cristin-prosjekt-ID: 519384
Sist endret: 3. desember 2017 17:10
Cristin-prosjekt-ID: 519384
Sist endret: 3. desember 2017 17:10
Prosjekt

Pasientsikkerhet og dokumentasjonspraksis i hjemmetjenesten

prosjektleder

Rose Mari Olsen
ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. mai 2015 Slutt: 30. juni 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasientsikkerhet og dokumentasjonspraksis i hjemmetjenesten

Vitenskapelig sammendrag

Det overordnede målet med forskningsprosjektet er å utvikle kunnskap om pasientsikkerhet og dokumentasjonspraksis i hjemmesykepleien.

 Delmål:

 1. Kartlegge rapporterte avvik/uønskede hendelser i hjemmesykepleien
 2. Kartlegge pasientsikkerhetskultur og holdninger til sykepleiedokumentasjon i hjemmesykepleien
 3. Undersøke mulige sammenhenger mellom pasientsikkerhetskultur, holdninger til sykepleie-dokumentasjon, og rapporterte avvik/uønskede hendelser i hjemmesykepleien

Metode

Forskningsprosjektet har et tverssnittdesign, hvor data innhentes gjennom elektroniske spørreundersøkelser blant ledere og ansatte i den kommunale hjemmetjenesten.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rose Mari Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Jorunn Bjerkan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Patient safety culture in Norwegian home health nursing: a cross-sectional study of healthcare provider’s perceptions of the teamwork and safety climates.

Olsen, Rose Mari; Bjerkan, Jorunn. 2017, Safety in health. NORDVitenskapelig artikkel

Patient Documentation in Home Health Nursing in Norway -A Study of Attitudes Among Professionals.

Bjerkan, Jorunn; Olsen, Rose Mari. 2017, CEUR Workshop Proceedings. NORDVitenskapelig artikkel

Sikkert nok? En kvantitativ studie av holdninger til pasientsikkerhet blant ansatte i hjemmesykepleien.

Olsen, Rose Mari; Bjerkan, Jorunn. 2017, Tidsskrift for omsorgsforskning. NORDVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3