Cristin-prosjekt-ID: 519571
Sist endret: 5. august 2019, 13:00

Cristin-prosjekt-ID: 519571
Sist endret: 5. august 2019, 13:00
Prosjekt

Gangs, Brands and Intellectual Property Rights: Interdisciplinary Comparative Study of Outlaw Motorcycle Gangs and Luxury Brands

prosjektleder

Tereza Østbø Kuldova
ved Historie ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo

Finansiering

  • Norges forskningsråd
    Prosjektkode: 250716

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre rettsvitenskapelige fag • Kulturvitenskap • Idéhistorie • Sosialantropologi • Kulturhistorie

Kategorier

Prosjektkategori

  • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. juli 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gangs, Brands and Intellectual Property Rights: Interdisciplinary Comparative Study of Outlaw Motorcycle Gangs and Luxury Brands

Populærvitenskapelig sammendrag

Gangs, Brands and Intellectual Property Rights is an interdisciplinary project inspired by the lawsuit between Hells Angels, the infamous motorcycle club, and the fashion designer Alexander McQueen (2010), accused by HAMC of trademark infringement. This lawsuit brought Hells Angels's obsession with copyright protection to the attention of media worldwide and opened up the question of interactions across the parallel realms of legality and illegality and the HAMC's strategic use of legal protection afforded by trademark law. This project builds further on a recently commenced interdisciplinary exploratory research project into these interrelations (05/2015 - 07/2016) developed in collaboration with UC Berkeley and focusing on the HAMC as a transnational business organization in the US and Norway. This project extends this research both geographically (to central Europe) and theoretically by analyzing in depth the organizations modes of operation, focusing in particular on their legal businesses, IPR lawsuits and attempts to manipulate their public image, while comparing their organizational structure and strategies of market capture to those of luxury brands. While there is a wealth of popular books and governmental reports focusing on crime, there is little academic research available beyond focus on lifestyle and crime; questions of transnational organization, strategic use of legal businesses and the problematic legal protection afforded by trademark law in the European context have not been addressed so far. The project combines ethnographic and historical methods with study of legal documents and media archives, while being theoretically positioned within anthropology of law and business. Being a female researcher studying exclusively male gangs known for their misogynist attitudes can be a challenge. However, so far this has not prevented conducting successful interviews. The research may be conducive to shaping policy and to revisions of existing IPR laws.

 

Vitenskapelig sammendrag

Hells Angels, verdens mest kjente og mektigste «outlaw» motorsykkelklubb som opererer i over 50 land verden over, gikk i 2010 til sak mot den ikoniske motedesigneren Alexander McQueen for misbruk av deres varemerke. Saken mot McQueen viste for hele verden at Hells Angels er besatt av å beskytte sitt åndsverk. Dette fokuset på beskyttelse av åndsverk har siden 1970-tallet sakte spredt seg verden over blant motorsykkelklubber generelt. Dette at de mest beryktete og selverklært «outlaw» motorsykkelklubbene i verden søker beskyttelse via det samme lovverket de i prinsippet stiller seg på siden av, reiser en rekke spørsmål knyttet til hvordan disse møtene mellom disse klubbene og samfunnet for øvrig, både på det lovlige og ulovlige plan, er. Prosjektet Gjenger, Varemerker og Åndsverk har en komparativ tilnærming og reiser større spørsmål om legalitet og merkevarebeskyttelse, såvel som det «magiske» og det «fetisjistiske» i moderne merkevarer (spesielt relevant her er følgende artikkel produsert innenfor rammene av prosjektet: Kuldova, T. 2016. Hells Angels Motorcycle Corporation in Fashion Business: Interrogating the Fetishism of the Trademark Law, Journal of Design History). Ved å betrakte de store «outlaw» motorsykkelklubbene som framgangsrike merkevarer utforsker prosjektet de ikoniske merkevarenes makt og rolle i dagens samfunn (spesielt relevant her er følgende artikkel produsert innenfor rammene av prosjektet: Kuldova, T. 2017. The Sublime Splendor of Intimidation: Outlaw Biker Aesthetics of Power, Visual Anthropology). Prosjektet er også utformet for å forstå hvordan «outlaw» motorsykkelklubber bruker loven og lovlig forretningsvirksomhet for å fremme sine interesser og skaffe seg makt på tvers av skillet mellom lovlig og ulovlig, slik at de speiler hvitsnippkriminalitet (spesielt relevant her er følgende redigerte verk produsert innenfor rammene av prosjektet: eds. Kuldova, T. & Sanchez-Jankowski, M., 2017, Outlaw Motorcycle Clubs and Street Gangs: Scheming Legality, Resisting Criminalization, New York: Palgrave Macmillan).Dermed fokuserer prosjektet også på større spørsmål, som måten uformell makt legitimeres på i samfunnet. Denne sosiale prosessen begrenser seg ikke til «outlaw» motorsykkelklubber som higer etter å forbedre sitt omdømme i et forsøk på å kjempe mot anklager om organisert kriminalitet, men omfatter også handlingsmønstret hos selskaper som sliter med ulike typer skandaler og anklager. Her er filantropi og bedrifters samfunnsansvar fenomener det er verdt å undersøke komparativt som legitimering av uformell makt, enten det dreier seg om organiserte kriminelle grupper eller selskaper (spesielt relevant her er følgende artikkel produsert innenfor rammene av prosjektet: Kuldova, T. 2017. When Elites and Outlaws do Philanthropy: On the Limits of Private Vices for Public Benefit, Trends in Organized Crime). På ulike måter undersøker prosjektet på dialektisk vis «outlaw» motorsykkelklubbers og moderne merkevarers logikk, og fokuserer på hva som er å hente hvis vi tenker på det ene slik vi tenker på det andre. Med andre ord, hva kan «outlaw» motorsykkelklubber lære oss om hva moderne merkevarer, forretningsliv og politikk er, og omvendt? Prosjektet fokuserer på «outlaw» motorsykkelklubber i det sentrale Europa (Østerrike, Tsjekkia, Slovakia og Tyskland) og benytter seg av etnografisk og historisk forskning, kombinert med media-analyser og juridiske analyser. 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tereza Østbø Kuldova

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Historie ved Universitetet i Oslo
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Anti-establishment resentment in Germany: From support of the Hells Angels MC to the love of the Russian Night Wolves MC .

Kuldova, Tereza. 2019, The End of Western Hegemonies? The 2nd International Conference by the West Network. UIOVitenskapelig foredrag

Monographic Happy Hour with Tereza Kuldova: How Outlaws Win Friends and Influence People.

Kuldova, Tereza. 2019, Monographic Happy Hour. UIOPopulærvitenskapelig foredrag

How Outlaws Win Friends and Influence People: On the Desire for the Sublime, the Sovereign, and the Sacred.

Kuldova, Tereza. 2019, Departmental Research Seminar . UIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 47 | Neste | Siste »