Cristin-prosjekt-ID: 519672
Sist endret: 14. september 2016, 10:16

Cristin-prosjekt-ID: 519672
Sist endret: 14. september 2016, 10:16
Prosjekt

Samarbeid om kompetansedeling og spredning av ny kunnskap med ny teknologi

prosjektleder

Kjell Åge Nilsen
ved Helse Midt-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Midt-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Annen informasjonsteknologi

Emneord

E-læring • Helse- og sykehuspersonell • Bedriftsmessig e-læring

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 27. mars 2014 Slutt: 4. mars 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Samarbeid om kompetansedeling og spredning av ny kunnskap med ny teknologi

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektets mandat var som følger: Hvilke e-læringstiltak finnes i regionen (Intern kompetanseutvikling i kommuner og helseforetak). Hvilke hindringer og muligheter er det for deling av e-læringsressurser i regionen.

Prosjektgruppen leverte sin rapport den 4. mars 2015.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjell Åge Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Midt-Norge
Aktiv cristin-person

Per Arne Godejord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet

Asle Brustad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Trøndelag fylkeskommune

Leena Stenkløv

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Statsforvalteren i Trøndelag

Trond Håvard Eidet

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Midt-Norge
1 - 5 av 5