Cristin-prosjekt-ID: 519793
Sist endret: 29. september 2016 14:33

Cristin-prosjekt-ID: 519793
Sist endret: 29. september 2016 14:33
Prosjekt

Strafferettslig vurdering av psykisk utviklingshemming hos domfelte

prosjektleder

Erik Søndenaa
ved PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 1. januar 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Strafferettslig vurdering av psykisk utviklingshemming hos domfelte

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Erik Søndenaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Divisjonsstab Psykisk Helsevern ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1