Cristin-prosjekt-ID: 519798
Sist endret: 29. september 2016 14:32

Cristin-prosjekt-ID: 519798
Sist endret: 29. september 2016 14:32
Prosjekt

Bedre kommunikasjon

prosjektleder

Erik Søndenaa
ved PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2013 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bedre kommunikasjon

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Erik Søndenaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Divisjonsstab Psykisk Helsevern ved St. Olavs Hospital HF

Marit Wangsholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kriminalomsorgen
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Failing Communication with inmates: An explorative study of the content of the letters from the correctional services.

Søndenaa, Erik; Wangsholm, Marit; Iversen, Valentina Cabral. 2015, Open Journal of Social Sciences. KRIMOMSORG, STOLAV, NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1