Cristin-prosjekt-ID: 519799
Sist endret: 29. september 2016 15:11

Cristin-prosjekt-ID: 519799
Sist endret: 29. september 2016 15:11
Prosjekt

Økt makt og tvang i omsorg for mennesker med psykisk

prosjektleder

Erik Søndenaa
ved PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2013 Slutt: 31. mai 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Økt makt og tvang i omsorg for mennesker med psykisk

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Erik Søndenaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Divisjonsstab Psykisk Helsevern ved St. Olavs Hospital HF

Frode Dragsten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Brøset psykiatriske avdeling ved St. Olavs Hospital HF

Richard Whittington

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Brøset psykiatriske avdeling ved St. Olavs Hospital HF
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Økt tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming.

Søndenaa, Erik; Dragsten, Frode. 2015, Fylkesmannens konferanse om tvang og makt. STOLAVVitenskapelig foredrag

Practitioner explanations for the increasing use of restraint measures in the care of people with intellectual disabilities in Norway 2000-11.

Søndenaa, Erik; Dragsten, Frode; Whittington, Richard. 2015, Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. UoL, STOLAVVitenskapelig artikkel

Fagpersonells forståelse av økt registrert tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming.

Dragsten, Frode; Søndenaa, Erik. 2014, Nordisk tidsskrift for helseforskning. STOLAVVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3