Cristin-prosjekt-ID: 519803
Sist endret: 21. august 2018 12:30

Cristin-prosjekt-ID: 519803
Sist endret: 21. august 2018 12:30
Prosjekt

Brukerundersøkelse Habiliteringstjenesten for voksne

prosjektleder

Erik Søndenaa
ved PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

Kontaktinformasjon

Sted
Erik Søndenaa

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2013 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Brukerundersøkelse Habiliteringstjenesten for voksne

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Erik Søndenaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Divisjonsstab Psykisk Helsevern ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Habilitering for voksne i spesialisthelsetjenesten: Utvikling og utprøving av brukerundersøkelse.

Søndenaa, Erik; Sauarlia, Stein Ketil; Hukkelås, Britt; Jullumstrø, Sidsel. 2016, Nordisk tidsskrift for helseforskning. STOLAV, NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1