Cristin-prosjekt-ID: 519806
Sist endret: 29. september 2016 14:28

Cristin-prosjekt-ID: 519806
Sist endret: 29. september 2016 14:28
Prosjekt

Screening for lærevansker i kriminalomsorgen

prosjektleder

Erik Søndenaa
ved PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2010 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Screening for lærevansker i kriminalomsorgen

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Erik Søndenaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Divisjonsstab Psykisk Helsevern ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Selective Samples and the Accuracy of Screening for Intellectual Disabilities: Learning Disability Screening Questionnaire.

Bjørgen, Tale Gjertine; Gimse, Randi; Søndenaa, Erik. 2016, Open Journal of Social Sciences. STOLAVVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1