Cristin-prosjekt-ID: 519809
Sist endret: 29. september 2016 14:27

Cristin-prosjekt-ID: 519809
Sist endret: 29. september 2016 14:27
Prosjekt

Short Term Assessment of Risk and Treatability (START) i kommunal

prosjektleder

Erik Søndenaa
ved PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2011 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Short Term Assessment of Risk and Treatability (START) i kommunal

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Erik Søndenaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Divisjonsstab Psykisk Helsevern ved St. Olavs Hospital HF

Kåre Nonstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Vurdering og håndtering av risiko hos personer med utviklingshemming.

Søndenaa, Erik; Strømmen, Asbjørn; Skogstad, Jan Terje; Nonstad, Kåre. 2013, SOR rapport. TRONDHEIM, STOLAV, NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1