Cristin-prosjekt-ID: 519823
Sist endret: 22. november 2021, 10:48

Cristin-prosjekt-ID: 519823
Sist endret: 22. november 2021, 10:48
Prosjekt

Lærar for ein dag

prosjektleder

Anders Grov Nilsen
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 800.000
 • Norgesuniversitet
  Prosjektkode: P29/2016

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag • Allmennpedagogikk • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

IKT Didaktikk • IKT og læring • Internett • IKT i undervisning • Nettbasert læring • E-pedagogikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lærar for ein dag

Populærvitenskapelig sammendrag

Lærarutdanninga har det siste tiåret vore utsett for omleggingar. Endringane fører til at noko blir nettbasert og noko vert deltidsstudium. Når me hybridiserer utdanningane må me tenkja nytt mellom anna omkring korleis me organiserer t.d. on- og off- campus-aktivitetar, og utvikla nye praksisar og ressursar. Studentane vil ikkje koma til campus for å delta på tradisjonelle einvegsførelesingar som kunne vore distribuert via nettet. Men dei vil koma til campus for å ta del i meiningsfylte og lærerike aktivitetar.

I "Lærar for ein dag" ønskjer me å kombinera on- og off-campus aktivitetar, og utvikla nye praksisar i fleksible lærarutdanningar.

«Lærar for ein dag» tek utgangspunkt i emnet «Pedagogikk og elevkunnskap (15 sp)». Gjennom arbeid med innhald og aktivitetar som støttar læringsutbytteskildringane utviklar me samstundes ein metodikk som kan vera overførbar til den nettstøtta lærarutdanninga.

For å lukkast med prosjektet vil me gjennomføra følgjande aktivitetar:

 • Utarbeida autentiske og realistiske case frå praksisfeltet. Desse skal visualiserast godt.
 • Case/scenario skal setjast i ei ramme/portal.
 • Case og portal skal vera ein pedagogisk ressurs for LU-læraren.
 • Kontinuerleg refleksjon blant dei involverte i prosjektgruppa (praksisfeltet, LU og det pedagogiske IKT-miljøet) om korleis me utviklar nye tidsriktige praksisar for nettstøtta lærarutdanning.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anders Grov Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Bjarte Bongom

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Stord kommune

Anne Sissel Mugaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Stord kommune

Ellen Salomonsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Stord kommune

Linda Petterteig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Stord kommune
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Lærar for ein dag (web).

Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov; Løkken, Atle; Gram, Helene; Nilsen, Arne Thomas Lund; Bjelland, Else Karen Vikanes; Kulild, Marit; Høyland, Jorunn; Thortveit, Jorunn; Petterteig, Linda mfl.. 2021, UIS, HVLDigitale læremidler

Producing Digital Learning Resources (DLR) for Teacher Training.

Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov; Gram, Helene. 2020, Designs for Learning. UIS, HVLVitenskapelig artikkel

Lærar for ein dag - ein app utvikla for lærarutdanning .

Leer-Salvesen, Hilde Gry; Gram, Helene. 2019, Hvad virker? Succes med fleksibel undervisning. HVO, UISVitenskapelig foredrag

Teacher educators’ experiences and reflections concerning digital learning activities .

Helleve, Ingrid; Almås, Aslaug Grov; Nilsen, Anders Grov; Leer-Salvesen, Hilde Gry; Gram, Helene. 2019, NERA (Nordic Educational Research Association). HVO, UIS, HVL, UIBVitenskapelig foredrag

When moocing, apping and streaming - how do higher-ed teachers cope with new technologies? .

Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov; Gram, Helene. 2018, The 46th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA). UIS, HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »