Cristin-prosjekt-ID: 520365
Sist endret: 14. desember 2018, 08:55

Cristin-prosjekt-ID: 520365
Sist endret: 14. desember 2018, 08:55
Prosjekt

Elektriske kretser

prosjektleder

Anne-Lena Kampen
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 500.000
 • Norgesuniversitet
  Prosjektkode: P03/14

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Elektrotekniske fag

Emneord

Videoforelesninger • Digitale læringsressurser • Elektriske egenskaper

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Bidragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
55587687
Sted
Per Eilif Thorvaldsen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 17. mars 2014 Slutt: 1. juni 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Elektriske kretser

Populærvitenskapelig sammendrag

Elektrofagmiljøene i Norge ønsker å utnytte vårt gode SAK samarbeid til å forbedre og samarbeide om ett av de emnene som vi alle tilbyr, nemlig Elektriske Kretser. Vi har et godt potensiale for forbedring av undervisning og læring ved å dra veksel på hverandres ideer og lærekrefter. Det overordnede målet er å gi studenter mest mulig optimal læringsutbytte, som igjen vil føre til økt student-gjennomstrømming. Delvis samkjøring av faget vil i tillegg forenkle utveksling mellom læresteder og effektivisere forelesers arbeidshverdag. Videre vil det bli mulig å ta faget uten å være fast stasjonert på studiestedet.

Vitenskapelig sammendrag

Det skal utvikles åpne nettbaserte ressurser fritt tilgjengelig på nett. Ressursene skal omfatte skjermvideoer som introduserer sentrale emner i faget, oppgaver for egentesting samt interaktive videoer. I tillegg til at nettressursene vil fungere som støtte for aktive studenter vil det også fungere som nyttig informasjon for nysgjerrige elever som vurderer elektro som en mulig aktuell karrierevei.

Tre arbeidsgrupper er nedsatt for å utvikle nettressursene. Arbeidsgrupper består av medlemmer fra forskjellige institusjoner som samles så ofte de mener det er hensiktsmessig. En del av disse samlingene vil foregå som videokonferanser for å spare tid og penger. Det skal arrangeres noen fellessamlinger for alle arbeidsgruppene for utveksling av ideer, erfaring, opplæring i eCampus og andre e-verktøy, se på aktuelle problemstillinger og annet. På noen av samlingene skal medlemmer fra en referansegruppe delta. Referansegruppen skal følge progresjon i arbeidet og grad av måloppnåelse. Dermed vil de også bidra med anvendelige måleparametere til bruk ved evaluering av prosjektet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne-Lena Kampen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet

Terje Fykse

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sjøkrigsskolen (SKSK) ved Forsvarets høgskole

Nina Tvenge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tor Arne Folkestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Mathias Christian Mathiesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Læringsteknologi og endring av undervisningspraksis gjennom situert læring i et praksisfellesskap.

Tvenge, Nina; Fykse, Terje; Pollen, Bjarte; Kampen, Anne-Lena; Mathiesen, Mathias Christian; Leiknes, Halgeir; Arntzen, Even; Folkestad, Tor Arne; Norheim, Ian; Sande, Joar. 2017, MNT-konferansen 2017. FHS, HIØ, NTNU, HVLVitenskapelig foredrag
1 - 1 av 1