Cristin-prosjekt-ID: 520378
Sist endret: 27. september 2017, 13:40

Cristin-prosjekt-ID: 520378
Sist endret: 27. september 2017, 13:40
Prosjekt

RETROSPECT

prosjektleder

Kai Håkon Christensen
ved Meteorologisk institutt

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Meteorologisk institutt

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 244262

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Oseanografi • Matematisk modellering og numeriske metoder

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
22963342
Sted
Kai Håkon Christensen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

RETROSPECT

Vitenskapelig sammendrag

The RETROSPECT project focuses on the use of ocean observations to improve our numerical models for the ocean circulation. Forecasts produced by such circulation models are used during emergencies, for example in the case of oil spills, or for search-and-rescue operations. Ocean circulation model forecasts are therefore produced daily as part of the Norwegian Meteorological Institute's operational services. There is also a demand for model simulations covering past periods, for instance for defining design criteria for offshore structures, or for studies of fish egg and larvae transport pathways.

Traditional ocean observations of salinity and temperature are useful for correcting the numerical circulation models. In addition, coastal radars (HF radars) can be used to obtain maps of surface currents. Observations are combined with the circulation model using so called data assimilation, using the model to fill in the "gaps" where no observations are available. It is very expensive to collect ocean observations, and it is important to identify where observations should be made to have maximum impact. It is also now possible to use autonomous instruments, for example gliders, which are remotely controlled and can cover great distances.

In RETROSPECT we will develop methods for optimising observation strategies, and also develop methods to quantify their usefulness in data assimilation. These methods will be tested in two field campaigns. Dedicated observations will be collected in areas identified as important, and the impact of these observations will be assessed in dedicated model studies.

RETROSPECT is a collaboration between the Norwegian Meteorological Institute, the Institute of Marine Research and the Nansen Environmental and Remote Sensing Center.

Tittel

RETROSPECT

Vitenskapelig sammendrag

I RETROSPECT er fokus på bruk av observasjoner for å forbedre våre havsirkulasjonsmodeller. Slike modeller benyttes for varsling i akutte situasjoner, for eksempel ved utslipp av olje eller for søk-og-redning, og modellene kjøres derfor daglig som en del av Meteorologisk institutts operasjonelle tjenester. Det er interesse ikke bare for varsler, men også for modellsimuleringer som dekker tidligere perioder. Data fra lengre modellkjøringer brukes for eksempel i forbindelse med dimensjonering av oljeplattformer, eller for å undersøke transportveier til fiskeegg og -larver. 

Tradisjonelle havobservasjoner av saltholdighet og temperatur er svært nyttige for å korrigere sirkulasjonsmodellene. Videre kan man observere overflatestrøm med kystradar (HF-radar). Observasjoner og modell kombineres gjennom såkalt dataassimilasjon: i korte trekk brukes modellfysikken til å fylle i "hullene" der det ikke finnes observasjoner. Tradisjonelle havobservasjoner er svært kostbare å hente inn, og en viktig oppgave er å identifisere hvor man bør observere for å få størst nytteverdi. I tillegg er det nå mulig å samle inn havobservasjoner med autonome instrumenter, for eksempel såkalte "glidere" som kan fjernstyres fra land og som har kapasitet til å dekke over store havområder.

I RETROSPECT er fokus på å utvikle metoder for å optimalisere observasjonsinnhentingen, samt å utvikle metoder for å studere hvilken nytteverdi forskjellige observasjoner har i modelleringen av havsirkulasjonen. To forskningstokt vil bli gjennomført i prosjektet der disse metodene vil bli testet. Dedikerte observasjoner vil bli innhentet i de områdene vi anser at de vil gjøre størst nytte, og nytteverdien vil bli kvantifisert i etterkant ved hjelp av dedikerte modellstudier.

RETROSPECT er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret for miljø og fjernmåling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kai Håkon Christensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Meteorologisk institutt

Svein Sundby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oseanografi og klima ved Havforskningsinstituttet

Kjersti Opstad Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Havforskningsinstituttet

Alfatih Ali

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling

Johannes Röhrs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Meteorologisk institutt
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

The Northeast Greenland shelf as a potential habitat for the Northeast Arctic cod.

Strand, Kjersti Opstad; Sundby, Svein; Albretsen, Jon; Vikebø, Frode Bendiksen. 2017, Frontiers in Marine Science. HAVFORSK, UIBVitenskapelig artikkel

Lofottorskevarselet: Enkelte rognbyger i Vestfjorden.

Strand, Kjersti Opstad; Breivik, Øyvind; Albretsen, Jon; Vikebø, Frode Bendiksen; Sundby, Svein. 2017, Naturen. MET, HAVFORSK, UIBPopulærvitenskapelig artikkel

May Northeast Arctic cod offspring end up at Greenland shelves? .

Strand, Kjersti Opstad. 2017, ESSAS meeting. HAVFORSK, UIBVitenskapelig foredrag

Vêret og marint liv .

Strand, Kjersti Opstad. 2017, YoungFish Fagtreff. HAVFORSK, UIBPopulærvitenskapelig foredrag

Dispersal and the potential habitat expansion of Northeast Arctic cod.

Strand, Kjersti Opstad; Sundby, Svein; Albretsen, Jon; Vikebø, Frode Bendiksen. 2017, Larval Biology Symposium. HAVFORSK, UIBVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »