Cristin-prosjekt-ID: 520744
Sist endret: 27. september 2016, 12:40

Cristin-prosjekt-ID: 520744
Sist endret: 27. september 2016, 12:40
Prosjekt

DiDiAC - Digitalised Dialogues Across the Curriculum: design-based interventions for developing 21st centuiry skills

prosjektleder

Ingvill Rasmussen
ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 11.982.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 254761

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

Klasseromssamtaler • Klasseromsforsking • Collaborative tools • Datateknologi og utdanning • Datastøttet samarbeidslæring

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 27. september 2016 Slutt: 1. april 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

DiDiAC - Digitalised Dialogues Across the Curriculum: design-based interventions for developing 21st centuiry skills

Populærvitenskapelig sammendrag

Digitale dialoger i skolefag: intervensjoner for støtte til læring i det 21 århundre (Digitale Dialoger)

Forskningsprosjektet «Digitale Dialoger» vil bistå lærere i å utvikle pedagogisk praksiser basert på ny teknologi og interaktivitet. Mobiltelefoner, PCer og apper har forandret måten vi kommuniserer, finner informasjon, deler opplevelser og lærer, også på skolen. Men lærerne mangler en pedagogikk som tar hensyn til et stadig mer digitalisert samfunn og klasserom.

Prosjektet bygger på forskning som viser at elever lærer best dersom de diskuterer og er aktive i læringsprosessen. Når vi snakker sammen kobler vi «hodene våre» sammen – vi hører hva andre tenker og utvider forståelsen vår. Elever som blir undervist med en mer dialogisk pedagogikk, det vil si klasserom der det stilles flere åpne spørsmål og der læreren engasjerer elevene i fagsamtaler, presterer bedre på tvers av skolefag og utvikler ferdigheter som er viktige i det 21 århundre: kritisk tekning (ikke minst kildekritikk), problemløsning og samarbeidsferdigheter.

I forskningsprosjektet vil lærere og elever i Norge og England trenes i dialogiske ferdigheter basert på metoder utviklet ved Universitetet i Cambridge. Den dialogiske pedagogikken støttes ytterligere gjennom micro- bloggtjenesten Samtavla som er utviklet av forskere ved Universitetet i Oslo i samarbeid med lærere. Samtavla er en fritt tilgjengelig digital sky-tjeneste der elevene kan skrive korte meldinger som deles på tavla. Disse meldingene viser blant annet elevenes innsikter og tolkninger og lærerne vil trenes til å bruke elevenes bidrag for å videreutvikle forståelse i fagene. Prosjektet vil fokusere på samfunnsfag, naturfag og språkfag. Målet er å utvikle ny kunnskap og forståelse av hvordan ny teknologi endrer måten vi snakker sammen og lærer, og hvordan lærere kan bruke micro-blogging for å engasjere elever i felles læringssamtaler. Det vil si samtaler hvor vi deler, vurderer og utvikler forståelse sammen.

Metode

Mixed -methods

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ingvill Rasmussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Kari Anne Rødnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo

Jo Inge Johansen Frøytlog

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Ole Smørdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for forsknings- og formidlingsstøtte ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Sten Runar Ludvigsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Samtavla http://www.samtavla.no.

Rasmussen, Ingvill; Smørdal, Ole. 2016, UIODigitale læremidler

Digitalised Dialogues Across the Curriculum (DiDiAC): introducing TalkWall.

Major, Louis; Rasmussen, Ingvill; Warwick, Paul. 2016, BERA. UIOVitenskapelig foredrag

Digitalised Dialogues Across the Curriculum (DiDiAC): Design-based interventions for developing 21st-century skills.

Rødnes, Kari Anne; Rasmussen, Ingvill; Ludvigsen, Sten Runar; Smørdal, Ole; Frøytlog, Jo Inge Johansen. 2016, EARLI SIG 10. UIOVitenskapelig foredrag
1 - 3 av 3