Cristin-prosjekt-ID: 521258
Sist endret: 5. januar 2021, 13:13

Cristin-prosjekt-ID: 521258
Sist endret: 5. januar 2021, 13:13
Prosjekt

Promoting psychosocial well-being following stroke: a randomized, single blind, controlled trial

prosjektleder

Marit Kirkevold
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Klassifisering

Emneord

Depresjon • Slag rehabilitering oppfølgning • Hjerneslag • Psykososiale vansker • Fatigue • Angst

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2014 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Promoting psychosocial well-being following stroke: a randomized, single blind, controlled trial

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marit Kirkevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Unni Sveen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Gabriele Kitzmüller

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Margrete Mangset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kari Johanne Kvigne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

The effects of a dialogue-based intervention to promote psychosocial well-being after stroke: a randomized controlled trial.

Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen ; Zucknick, Manuela; Sveen, Unni; Thommessen, Bente; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Kvigne, Kari Johanne mfl.. 2020, Clinical Rehabilitation. HINN, UIT, CITY, OSLOMET, UIO, UoCL, AHUS, OUSVitenskapelig artikkel

Psychometric properties of a short version of Lee Fatigue Scale used as a generic PROM in persons with stroke or osteoarthritis: assessment using a Rasch analysis approach.

Bragstad, Line Kildal; Lerdal, Anners Vetle; Gay, Caryl L.; Kirkevold, Marit; Lee, Kathryn A.; Lindberg, Maren Falch; Skogestad, Ingrid Johansen; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kottorp, Anders. 2020, Health and Quality of Life Outcomes. MAH, OSLOMET, LDS, UIO, OUS, UoCSFVitenskapelig artikkel

Helsepersonells erfaringer med å gjennomføre psykososial støtte til personer med hjerneslag.

Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Bronken, Berit Arnesveen; Evju, Anne Svelstad; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen ; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit. 2019, Innlandets forskningskonferanse. HINN, UIT, OSLOMET, UIO, HVLVitenskapelig foredrag

Effect of a dialogue-based intervention on psychosocial well-being 6 months after stroke in Norway: A randomized controlled trial .

Hjelle, Ellen Gabrielsen ; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Zucknick, Manuela; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Thommessen, Bente mfl.. 2019, Journal of Rehabilitation Medicine. HINN, UIT, OSLOMET, UIO, AHUS, OUSVitenskapelig artikkel

The effect of a psychosocial intervention on well-being 6 months after stroke – a multicentre prospective randomized controlled trial .

Hjelle, Ellen Gabrielsen ; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Zucknick, Manuela; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Thommessen, Bente mfl.. 2019, The 13th World Congress on Brain Injury. HINN, OSLOMET, UIO, AHUS, OUS, HVLPoster
1 - 5 av 31 | Neste | Siste »