Cristin-prosjekt-ID: 521272
Sist endret: 3. oktober 2016, 13:39

Cristin-prosjekt-ID: 521272
Sist endret: 3. oktober 2016, 13:39
Prosjekt

På vei mot en mer kompetent kommunal innsats for innbyggere med synsvansker. En modell for bedre synsfaglige tjenester i kommunen.

prosjektleder

Gunvor Birkeland Wilhelmsen
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Austevoll kommune

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 315.000
 • Regionale forskningsfond Vestlandet
  Prosjektkode: 263566

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Spesialpedagogikk

Emneord

synsvansker • Synsforstyrrelser • Lovgrunnlag og rettigheter • Rehabilitering • Lese og skriveopplæring • Behovsanalyse

HRCS-helsekategori

 • Nevrologisk
 • Medfødte lidelser
 • Øye
 • Skader og ulykker

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.5 Ressurser og infrastruktur (underbyggende)
 • 4.4 Befolkningsundersøkelser

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
55585705
Sted
Gunvor B. Wilhelmsen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 3. oktober 2016 Slutt: 1. juli 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

På vei mot en mer kompetent kommunal innsats for innbyggere med synsvansker. En modell for bedre synsfaglige tjenester i kommunen.

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskning har avdekket at mange synshemmede ikke får den hjelpen de har behov for i skole, arbeid eller rehabilitering, og at langt flere har synsvansker enn de som er har en synsforstyrrelse klassifisert som svaksynthet eller blindhet.

Lover og rettigheter gjelder alle med synsvansker, men manglende innsikt og kunnskap gjør at tilbudene i liten grad er tilpasset behovene. Tilbud til synshemmede kan være kortvarige eller langvarige – de er en tverrfaglig og tverretatlig utfordring som krever kompetanse i flere ledd.

Målet med dette prosjektet er å utforme en modell for tjenester på alle plan og som senere skal testes ut.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunvor Birkeland Wilhelmsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Mariann Fossum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges Blindeforbund

Kirsten Irene Stordal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Øyvind Midtbø Berge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4