Cristin-prosjekt-ID: 521358
Sist endret: 16. oktober 2019 10:53

Cristin-prosjekt-ID: 521358
Sist endret: 16. oktober 2019 10:53
Prosjekt

Sensitivitet som strategi – Trepunktskonseptet i en kunstnerisk praksis

prosjektleder

Marte Johnslien
ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. oktober 2016 Slutt: 1. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sensitivitet som strategi – Trepunktskonseptet i en kunstnerisk praksis

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet Sensitivitet som strategi – Trepunktskonseptet i en kunstnerisk praksis er en
undersøkelse av min praksis innen materialbasert skulptur- og installasjonskunst. Jeg skal se på hvilke kunstneriske prinsipper denne praksisen kan sies å springe ut fra, og hvilken plass arbeidene kan ta i en samfunnsorientert diskurs. To begreper går igjen i denne undersøkelsen: det materialbaserte og det romlige, og jeg definerer begge i en vid forstand. Begrepet materialbasert inkluderer både det fysiske materialet jeg konstruerer og former skulpturer i, og det immaterielle, kunnskapsbaserte materialet jeg bearbeider parallelt. Det romlige i prosjektet Sensitivitet som strategi manifesterer seg konkret i skulpturinstallasjoner, men jeg bruker også begrepet for å diskutere min kunstneriske erfaring i en kritisk kontekst. Hovedproblemstillingen min er: Hvordan kan kunst som uttrykkes gjennom objekter og romlighet utfordre et dualistisk verdenssyn og fremme et perspektiv som fokuserer på forbindelser og sammenhenger heller enn på motsetninger?

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Marte Johnslien

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

A Square on a Sphere: Marte Johnslien.

Johnslien, Marte. 2018, A Square on a Sphere: Marte Johnslien. KHIOKunstutstilling
1 - 1 av 1