Cristin-prosjekt-ID: 521422
Sist endret: 5. oktober 2016, 13:11

Cristin-prosjekt-ID: 521422
Sist endret: 5. oktober 2016, 13:11
Prosjekt

Evaluering av skoleeierprogrammet

prosjektleder

Johan From
ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI

Kontaktinformasjon

Sted
Johan From, BI

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2015 Slutt: 1. juni 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av skoleeierprogrammet

Vitenskapelig sammendrag

Rambøll Management Consulting og BI v/Johan From og Ratib Lekhal har inngått et samarbeid i forbindelse med Evaluering av skoleeierprogrammet, på oppdrag for KS i tidsrommet 2015-2016. Rambøll Management Consulting er kontraktspart i oppdraget.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Johan From

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI

Ratib Lekhal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI
1 - 2 av 2