Cristin-prosjekt-ID: 521730
Sist endret: 28. desember 2017 20:30

Cristin-prosjekt-ID: 521730
Sist endret: 28. desember 2017 20:30
Prosjekt

Polarization Photovoltaics (P2V)

prosjektleder

Lasse Vines
ved Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi kjemi ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi kjemi ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Emneord

Materialvitenskap • Fornybare energikilder • Solceller

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. juli 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Polarization Photovoltaics (P2V)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lasse Vines

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi kjemi ved Universitetet i Oslo

Vishnukanthan Venkatachalapathy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi kjemi ved Universitetet i Oslo

Frode Tyholdt

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved SINTEF Industri ved SINTEF AS

Smagul Karazhanov

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Institutt for energiteknikk
1 - 4 av 4