Cristin-prosjekt-ID: 521939
Sist endret: 30. januar 2020 10:53

Cristin-prosjekt-ID: 521939
Sist endret: 30. januar 2020 10:53
Prosjekt

Muskel-skjelettplager - Funksjon, aktivitet og arbeid (FAktA)

prosjektleder

Alice Kvåle
ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Fysioterapi

Emneord

Arbeid og helse • Psykomotorisk funksjon • Arbeidshelse i pleie og omsorg • Sykefravær • Arbeid og psykisk helse • Muskelskjelettsmerter • Fysioterapi • Arbeidsrettet rehabilitering • Fysioterapi og psykisk helse

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett
 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 3.1 Primærforebyggende tiltak for å endre atferd eller fremme helse
 • 6 Evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner
 • 7 Håndtering av sykdommer og tilstander

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
48224070
Sted
Alice Kvåle

Tidsramme

Aktivt
Start: 29. oktober 2012 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Muskel-skjelettplager - Funksjon, aktivitet og arbeid (FAktA)

Vitenskapelig sammendrag

I 2011 startet samarbeid med Bergen kommune: Byråd for Helse og omsorg, i 2013 utvidet til Byråd for sosial og inkludering, og i 2014 Byråd for Barnehage og skole.

Ansatte med langvarige (> 6 uker) muskel-skjelettplager ble invitert til å delta i prosjektet Funksjon, aktivitet og arbeid (FAktA). Interesserte gjennomgår en funksjonsundersøkelse, dvs kartlegging v.hj.a. spørreskjema og fysiske tester. De som oppfyller inklusjonskriteriene for å ha et behandlingsbehov ift enten korsryggplager eller utbredte muskelskjelettplager og/eller uttalte nakke/skulderplager inviteres til å delta i to ulike randomiserte kontrollerte studier (RCT). De andre som ikke inngår i RCTene får med seg en rapport fra funksjonsundersøkelsen som de kan velge å bruke i samtale med sin leder eller behandler.

A) RCT for pasienter med korsryggplager: Deltakerne randomiseres til enten å få klassifikasjonsbasert Kognitiv funksjonsrettet fysioterapi (CB-CFT) eller kognitiv smerteundervisning kominert med aktiv fysioterapi (COPE + PT).

B) RCT for de med utbredte muskel-skjelettplager eller uttalte nakke/skulderplager: Deltakerne randomiseres til enten å få Psykomotorisk fysioterapi (NPPT) eller COPE+PT.

Utfallsmål blir undersøkt på flere måter: gjennom spørreskjema om smerteintensitet, funksjon, livskvalitet og sykefravær (alle før og etter 1 år), og gjennom fysiske tester (alle før og de som deltar i RCTene også etter 3 el 6 mnd). Flere ledere, deltakere og behandlere deltar  i fokusgruppeintervju.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Alice Kvåle

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helse- og sosialvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Roy Miodini Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Kjartan Vibe Fersum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Tove Ask

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fysioterapiavdelingen ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Jan Sture Skouen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Rehabiliteringsklinikken ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Experiences with a brief functional evaluation for employees with musculoskeletal disorders.

Ask, Tove; Magnussen, Liv Heide; Skouen, Jan Sture; Skaar, Anne; Kvåle, Alice. 2016, International Forum for Back & Neck Pain Research in Primary Care. UIBVitenskapelig foredrag

Self-reported and tested function in workers with musculoskeletal disorders. Difference in function between employees at work versus on sick leave.

Dragesund, Tove; Tove, Ask; Kvåle, Alice. 2015, World Confederation for Physical Therapy Congress. UIBPoster

Functional evaluation of health care workers with musculoskeletal disorders on full, partial or not on sick leave.

Ask, Tove; Skouen, Jan Sture; Assmus, Jurg; Kvåle, Alice. 2015, World Confederation for Physical Therapy Congress. UIBVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »