Cristin-prosjekt-ID: 521946
Sist endret: 14. oktober 2016, 14:07

Cristin-prosjekt-ID: 521946
Sist endret: 14. oktober 2016, 14:07
Prosjekt

Pre-empting understanding problems in L1/L2 conversations: Evidence of effectiveness from simulated emergency calls

prosjektleder

Jan Svennevig
ved Center for Multilingualism in Society across the Lifespan ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 14. oktober 2016 Slutt: 22. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pre-empting understanding problems in L1/L2 conversations: Evidence of effectiveness from simulated emergency calls

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Svennevig

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Center for Multilingualism in Society across the Lifespan ved Universitetet i Oslo

Bård Uri Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Jennifer Gerwing

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 3 av 3