Cristin-prosjekt-ID: 522051
Sist endret: 14. oktober 2020, 14:02

Cristin-prosjekt-ID: 522051
Sist endret: 14. oktober 2020, 14:02
Prosjekt

Telemarkstudien

prosjektleder

Anne Kristin Møller Fell
ved Medisinsk serviceklinikk ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk serviceklinikk ved Sykehuset Telemark HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Lungesykdommer • Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emneord

Arbeidsmedisin • Miljømedisin • Lungesykdommer • Longitudinell studie • Epidemiologiske studier • Astma • Lungefunksjon • Kasus-kontroll studier

HRCS-helsekategori

 • Lunger og luftveier

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.1 Biologiske og indre faktorer
 • 2.2 Faktorer knyttet til fysisk miljø
 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer
 • 2.4 Overvåking og utbredelse
 • 4.4 Befolkningsundersøkelser
 • 8.5 Ressurser og infrastruktur (helse-, omsorgs- og sosialtjenesteforskning)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2013 Slutt: 1. januar 2036

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Telemarkstudien

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn for studien

Hver tredje innbygger i Norge har i perioder plager fra luftveiene. En av ti utvikler astma. Slike plager er en stor belastning for den som rammes, og forebygging er derfor viktig for den enkelte og samfunnet som helhet.

Det er mangel på kunnskap om faktorer i og utenfor arbeid som kan gi eller forverre luftveisplager og astma. Slik kunnskap er nødvendig for bedre behandling og mer effektiv forebygging av luftveissykdommer.

Forekomsten av luftveisplager og astma blant voksne i Telemark er ikke tidligere undersøkt, men det er kjent at forbruket av medikamenter for behandling av lungesykdom ligger over landsgjennomsnittet.

Om studien

Forskningsprosjektet er det største som så langt er utført i Telemark. To av tre innbyggere i hele fylket i alderen 16-50 ble invitert til å delta.

Et spørreskjema om luftveisplager og risikofaktorer i og utenfor arbeid, ble vinteren 2013 sendt ut til et tilfeldig utvalg på 50.000. Viktige årsaksfaktorer som fysisk aktivitet, allergi, andre sykdommer, boforhold og kosthold, skal også kartlegges.

Personer med lege-diagnostisert astma og en kontrollgruppe vil senere bli invitert til å delta i en oppfølgende studie.

 

Målsettinger

 • Å kartlegge forekomsten av luftveisplager og astma blant befolkningen i Telemark.
 • Å følge en del av befolkningen over tid for å se hvor mange som har luftveisplager og astma. 
 • Å finne årsaker i og utenfor arbeid som kan gi eller forverre luftveisplager og astma.
 • Å identifisere grupper som kan ha nytte av tiltak for å redusere risiko for sykdom og uførhet.
 • Å bidra i arbeidet med å forebygge luftveisplager og astma.

Metode

Longitudinell kohortstudie (2013-2033) med nestede kasus-kontroll studier (2014, 2019, 2024 0g 2034). Spørreskjema og forskningspoliklinikk med spirometri, FeNO, blodprøver, genetiske analyser.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Kristin Møller Fell

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk serviceklinikk ved Sykehuset Telemark HF

Marit Müller De Bortoli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Inger Margaret Oellingrath

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Nikola Zivadinovic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk serviceklinikk ved Sykehuset Telemark HF

Gølin Finkenhagen Gundersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Combined body mass index and abdominal obesity, lifestyle and health in a Norwegian adult population: a cross-sectional study.

Oellingrath, Inger Margaret; Svendsen, Martin Veel; Fell, Anne Kristin Møller. 2020, Journal of Public Health (Berlin). USN, TELEMARKVitenskapelig artikkel

Occupational exposure and the risk of new-onset chronic rhinosinusitis - a prospective study 2013-2018.

Clarhed, Ulrika K E; Johansson, Helena; Svendsen, Martin Veel; Torén, Kjell; Fell, Anne Kristin Møller; Hellgren, Johan. 2020, Rhinology. ACU, TELEMARK, SAVitenskapelig artikkel

Self-reported traffic-related air pollution and respiratory symptoms among adults in an area with modest levels of traffic.

Hegseth, Marit Nøst; Oftedal, Bente Margaret; Höper, Anje Christina; Aminoff, Anna Louise; Thomassen, Marte Renate; Svendsen, Martin Veel; Fell, Anne Kristin Møller. 2019, PLOS ONE. UIT, UNN, FHI, TELEMARKVitenskapelig artikkel

Influence of Obesity on Work ability, Respiratory Symptoms, and Lung Function in Adults with Asthma.

Klepaker, Geir; Svendsen, Martin Veel; Hertel, Jens Kristoffer; Holla, Øystein Lunde; Henneberger, Paul Keefer; Kongerud, Johny; Fell, Anne Kristin Møller. 2019, Respiration. CDC, TELEMARK, VESTFOLD, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Exposure to second-hand tobacco smoke and respiratory symptoms in non-smoking adults: cross-sectional data from the general population of Telemark, Norway.

Fell, Anne Kristin Møller; Svendsen, Martin Veel; Kim, J L; Abrahamsen, Regine; Henneberger, Paul K.; Toren, K.; Blanc, Paul D.; Kongerud, Johny. 2018, BMC Public Health. SAHLGREN, USA, TELEMARK, UIO, OUS, UoCSF, GuVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 23 | Neste | Siste »