Cristin-prosjekt-ID: 522051
Sist endret: 7. november 2019 12:09

Cristin-prosjekt-ID: 522051
Sist endret: 7. november 2019 12:09
Prosjekt

Telemarkstudien

prosjektleder

Anne Kristin Møller Fell
ved Medisinsk serviceklinikk ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk serviceklinikk ved Sykehuset Telemark HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Lungesykdommer • Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emneord

Arbeidsmedisin • Miljømedisin • Lungesykdommer • Longitudinell studie • Epidemiologiske studier • Astma • Lungefunksjon • Kasus-kontroll studier

HRCS-helsekategori

 • Lunger og luftveier

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.1 Biologiske og indre faktorer
 • 2.2 Faktorer knyttet til fysisk miljø
 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer
 • 2.4 Overvåking og utbredelse
 • 4.4 Befolkningsundersøkelser
 • 8.5 Ressurser og infrastruktur (helse-, omsorgs- og sosialtjenesteforskning)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2013 Slutt: 1. januar 2036

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Telemarkstudien

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn for studien

Hver tredje innbygger i Norge har i perioder plager fra luftveiene. En av ti utvikler astma. Slike plager er en stor belastning for den som rammes, og forebygging er derfor viktig for den enkelte og samfunnet som helhet.

Det er mangel på kunnskap om faktorer i og utenfor arbeid som kan gi eller forverre luftveisplager og astma. Slik kunnskap er nødvendig for bedre behandling og mer effektiv forebygging av luftveissykdommer.

Forekomsten av luftveisplager og astma blant voksne i Telemark er ikke tidligere undersøkt, men det er kjent at forbruket av medikamenter for behandling av lungesykdom ligger over landsgjennomsnittet.

Om studien

Forskningsprosjektet er det største som så langt er utført i Telemark. To av tre innbyggere i hele fylket i alderen 16-50 ble invitert til å delta.

Et spørreskjema om luftveisplager og risikofaktorer i og utenfor arbeid, ble vinteren 2013 sendt ut til et tilfeldig utvalg på 50.000. Viktige årsaksfaktorer som fysisk aktivitet, allergi, andre sykdommer, boforhold og kosthold, skal også kartlegges.

Personer med lege-diagnostisert astma og en kontrollgruppe vil senere bli invitert til å delta i en oppfølgende studie.

 

Målsettinger

 • Å kartlegge forekomsten av luftveisplager og astma blant befolkningen i Telemark.
 • Å følge en del av befolkningen over tid for å se hvor mange som har luftveisplager og astma. 
 • Å finne årsaker i og utenfor arbeid som kan gi eller forverre luftveisplager og astma.
 • Å identifisere grupper som kan ha nytte av tiltak for å redusere risiko for sykdom og uførhet.
 • Å bidra i arbeidet med å forebygge luftveisplager og astma.

Metode

Longitudinell kohortstudie (2013-2033) med nestede kasus-kontroll studier (2014, 2019, 2024 0g 2034). Spørreskjema og forskningspoliklinikk med spirometri, FeNO, blodprøver, genetiske analyser.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Kristin Møller Fell

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk serviceklinikk ved Sykehuset Telemark HF

Marit Müller De Bortoli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Inger Margaret Oellingrath

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Nikola Zivadinovic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk serviceklinikk ved Sykehuset Telemark HF

Gølin Finkenhagen Gundersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Exposure to second-hand tobacco smoke and respiratory symptoms in non-smoking adults: cross-sectional data from the general population of Telemark, Norway.

Fell, Anne Kristin Møller; Svendsen, Martin Veel; Kim, J L; Abrahamsen, Regine; Henneberger, Paul K.; Toren, K.; Blanc, Paul D.; Kongerud, Johny. 2018, BMC Public Health. SAHLGREN, USA, TELEMARK, UIO, OUS, UoCSF, GuVitenskapelig artikkel

Chronic Rhinosinusitis Related to Occupational Exposure: The Telemark Population Study.

Clarhed, Ulrika K E; Svendsen, Martin Veel; Schiöler, Linus; Kongerud, Johny; Torén, Kjell; Hellgren, Johan; Fell, Anne Kristin Møller. 2018, Journal of Occupational and Environmental Medicine. TELEMARK, UIO, OUS, SAVitenskapelig artikkel

Next-generation sequencing of the monogenic obesity genes LEP, LEPR, MC4R, PCSK1 and POMC in a Norwegian cohort of patients with morbid obesity and normal weight controls.

Namløs, Gry Beate; Busk, Øyvind; Tveten, Kristian; Hanevik, Hans Ivar; Fell, Anne Kristin Møller; Hjelmesæth, Jøran; Holla, Øystein Lunde; Hertel, Jens Kristoffer. 2017, Molecular Genetics and Metabolism. TELEMARK, VESTFOLD, UIOVitenskapelig artikkel

Association of respiratory symptoms and asthma with occupational exposures: findings from a population-based cross-sectional survey in Telemark, Norway.

Abrahamsen, Regine; Fell, Anne Kristin Møller; Svendsen, Martin Veel; Andersson, E.; Torén, Kjell; Henneberger, Paul K.; Kongerud, Johny. 2017, BMJ Open. TELEMARK, WVU, UIO, OUS, SAVitenskapelig artikkel

Lungehelse i Telemark(Telemarkstudien).

Svendsen, Martin Veel; Fell, Anne Kristin Møller. 2016, Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. TELEMARKFagartikkel
1 - 5 av 19 | Neste | Siste »