Cristin-prosjekt-ID: 522053
Sist endret: 17. oktober 2016 09:50

Cristin-prosjekt-ID: 522053
Sist endret: 17. oktober 2016 09:50
Prosjekt

Rhinitt og yrke

prosjektleder

Anne Kristin Møller Fell
ved Medisinsk serviceklinikk ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk serviceklinikk ved Sykehuset Telemark HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Lungesykdommer • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emneord

Arbeidsmedisin • Epidemiologi medisinsk • Øre-nese-hals

HRCS-helsekategori

 • Lunger og luftveier

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2 Årsaksforhold

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Sted
Anne Kristin Møller Fell

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2016 Slutt: 1. januar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rhinitt og yrke

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Kristin Møller Fell

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk serviceklinikk ved Sykehuset Telemark HF

Kjell Torén

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sahlgrenska Akademin
1 - 2 av 2