Cristin-prosjekt-ID: 522053
Sist endret: 14. oktober 2020, 13:48

Cristin-prosjekt-ID: 522053
Sist endret: 14. oktober 2020, 13:48
Prosjekt

Rhinitt og yrke

prosjektleder

Anne Kristin Møller Fell
ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk serviceklinikk ved Sykehuset Telemark HF

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 3.500.000
 • Andre
  Prosjektkode: Universitetet i Götebord, SE

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Lungesykdommer • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emneord

Arbeidsmedisin • Epidemiologi medisinsk • Øre-nese-hals

HRCS-helsekategori

 • Lunger og luftveier

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2 Årsaksforhold

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
35003116
Sted
Anne Kristin Møller Fell

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2016 Slutt: 1. januar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rhinitt og yrke

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Kristin Møller Fell

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk serviceklinikk ved Sykehuset Telemark HF

Johan Hellgren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Göteborgs universitet

Ulrika K E Clarhed

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Göteborgs universitet

Kjell Torén

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sahlgrenska Akademin
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Occupational exposure and the risk of new-onset chronic rhinosinusitis - a prospective study 2013-2018.

Clarhed, Ulrika K E; Johansson, Helena; Svendsen, Martin Veel; Torén, Kjell; Fell, Anne Kristin Møller; Hellgren, Johan. 2020, Rhinology. ACU, TELEMARK, SAVitenskapelig artikkel

Chronic Rhinosinusitis Related to Occupational Exposure: The Telemark Population Study.

Clarhed, Ulrika K E; Svendsen, Martin Veel; Schiöler, Linus; Kongerud, Johny; Torén, Kjell; Hellgren, Johan; Fell, Anne Kristin Møller. 2018, Journal of Occupational and Environmental Medicine. TELEMARK, UIO, OUS, SAVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2