Cristin-prosjekt-ID: 522058
Sist endret: 29. oktober 2018, 14:36

Cristin-prosjekt-ID: 522058
Sist endret: 29. oktober 2018, 14:36
Prosjekt

Prevalense og risikofaktorer for lungesykdom - Telemarkstudien

prosjektleder

Anne Kristin Møller Fell
ved Medisinsk serviceklinikk ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk serviceklinikk ved Sykehuset Telemark HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Lungesykdommer • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emneord

Lungesykdommer • Astma • Epidemiologi

HRCS-helsekategori

 • Lunger og luftveier

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2 Årsaksforhold

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 1. januar 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prevalense og risikofaktorer for lungesykdom - Telemarkstudien

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Kristin Møller Fell

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk serviceklinikk ved Sykehuset Telemark HF

Regine Abrahamsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk serviceklinikk ved Sykehuset Telemark HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

Kjell Torén

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sahlgrenska Akademin

Paul K. Henneberger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Center for Disease control and prevention

Johny Kongerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lungeavdelingen ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lungeavdeling - HLK ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Association of respiratory symptoms and asthma with occupational exposures: findings from a population-based cross-sectional survey in Telemark, Norway.

Abrahamsen, Regine; Fell, Anne Kristin Møller; Svendsen, Martin Veel; Andersson, E.; Torén, Kjell; Henneberger, Paul K.; Kongerud, Johny. 2017, BMJ Open. TELEMARK, WVU, UIO, OUS, SAVitenskapelig artikkel

Household smoking and respiratory health in Telemark, Norway - 10 years after the introduction of a smoking ban.

Fell, Anne Kristin Møller; Kim, Jeong-Lim; Abrahamsen, Regine; Svendsen, Martin Veel; Torén, Kjell; Henneberger, Paul K; Kongerud, Johny. 2016, European Respiratory Journal. CDC, TELEMARK, UIO, Gu, SASammendrag/abstract

Household smoking and respiratory health in Telemark, Norway - 10 years after the introduction of a smoking ban.

Fell, Anne Kristin Møller; Kim, Jeong-Lim; Abrahamsen, Regine; Svendsen, Martin Veel; Torén, Kjell; Henneberger, Paul K; Kongerud, Johny. 2016, European Respiratory Society Congress 2016. CDC, TELEMARK, UIO, Gu, SAPoster

Occupational groups associated with asthma related respiratory symptoms in a cross-sectional study from Norway.

Abrahamsen, Regine; Fell, Anne Kristin Møller; Svendsen, Martin Veel; Andersson, Eva; Torén, Kjell; Henneberger, Paul K; Kongerud, Johny. 2016, European Respiratory Journal. CDC, TELEMARK, UIO, SASammendrag/abstract

Occupational groups associated with asthma related respiratory symptoms in a cross-sectional study from Norway.

Abrahamsen, Regine; Fell, Anne Kristin Møller; Svendsen, Martin Veel; Andersson, Eva; Torén, Kjell; Henneberger, Paul K; Kongerud, Johny. 2016, European Respiratory Society Congress 2016. CDC, TELEMARK, UIO, SAPoster
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »