Cristin-prosjekt-ID: 522182
Sist endret: 25. oktober 2019 10:04

Cristin-prosjekt-ID: 522182
Sist endret: 25. oktober 2019 10:04
Prosjekt

Kompetanseprosjekt: Inkluderingskultur i norsk arbeidsliv.

prosjektleder

Torill Helene Tveito
ved NORCE Helse ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 5.638.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 255046

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Organisasjonspsykologi • Sosiologi

Emneord

Arbeids- og organisasjonspsykologi • Arbeidsinkludering • Arbeidsdeltakelse • Personer med høy utdannelse funksjonsnedsettelse og arbeid • Funksjonsnedsettelse • Inkluderende arbeidsliv

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Sted
Torill Helene Tveito

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2016 Slutt: 31. juli 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kompetanseprosjekt: Inkluderingskultur i norsk arbeidsliv.

Vitenskapelig sammendrag

Hovedmålet med kompetanseprosjektet er å øke kunnskapen om inkluderingskultur på norske arbeidsplasser, og utvikle samarbeidsmodeller som overfører kunnskap til praksis i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv. Delmål inkluderer en prosessevaluering av en enkeltbedrift, en større kartlegging i norsk arbeidsliv, utvikling av verktøy til bruk i praktisk inkluderingsarbeid, og å bygge opp en nasjonalt fagnettverk.

Metode

Spørreskjema, intervjuer og noe dokumentanalyse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torill Helene Tveito

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Jon Opsahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Tonje Fyhn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Anika Aakerøy Jordbru

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Steffen Torp

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »