Cristin-prosjekt-ID: 522332
Sist endret: 18. september 2017 18:48
Cristin-prosjekt-ID: 522332
Sist endret: 18. september 2017 18:48
Prosjekt

I begynnelsen var treet. Økokritisk lesning av omformingen fra vedkubbe til gutt i fire illustrerte utgaver av Carlo Collodis Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Finansiering

Klassifisering

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk, bokmål
  • Engelsk

Tittel

I begynnelsen var treet. Økokritisk lesning av omformingen fra vedkubbe til gutt i fire illustrerte utgaver av Carlo Collodis Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino

Vitenskapelig sammendrag

Med støtte i økokritisk og posthumanistisk teori og karakteristikker av ‘det fremmede barnet’, undersøker jeg i denne artikkelen hvordan ulike illustrasjoner til fortellingen om Pinocchio fremstiller overgangene fra vedkubbe (natur) til gutt (kultur og natur). Jeg spør også hvilke forestillinger om relasjonene mellom planter, dyr og mennesker de ulike fremstillingene oppmuntrer til.

Vitenskapelig sammendrag

 

Supported by ecocritical and posthuman theory and characteristics of ‘the strange child’, this article examines how the illustrations in various editions of the Pinocchio story present the transformation from a piece of wood (nature) to boy (culture and nature). It also questions which conceptions of the relationships between plants, animals and humans the various representations may encourage.

prosjektdeltakere

Resultater

I begynnelsen var treet. Økokritisk lesning av omformingen fra et stykke tre til gutt i Carlo Collodis Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino (1883).

Goga, Nina. 2017, Barnelitterært forskningstidsskrift. HVLVitenskapelig artikkel