Cristin-prosjekt-ID: 522332
Sist endret: 18. september 2017, 18:48

Cristin-prosjekt-ID: 522332
Sist endret: 18. september 2017, 18:48
Prosjekt

I begynnelsen var treet. Økokritisk lesning av omformingen fra vedkubbe til gutt i fire illustrerte utgaver av Carlo Collodis Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino

prosjektleder

Nina Goga
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmenn litteraturvitenskap

Emneord

Barnelitteratur • Økokritikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2015 Slutt: 30. april 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

I begynnelsen var treet. Økokritisk lesning av omformingen fra vedkubbe til gutt i fire illustrerte utgaver av Carlo Collodis Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino

Vitenskapelig sammendrag

Med støtte i økokritisk og posthumanistisk teori og karakteristikker av ‘det fremmede barnet’, undersøker jeg i denne artikkelen hvordan ulike illustrasjoner til fortellingen om Pinocchio fremstiller overgangene fra vedkubbe (natur) til gutt (kultur og natur). Jeg spør også hvilke forestillinger om relasjonene mellom planter, dyr og mennesker de ulike fremstillingene oppmuntrer til.

Vitenskapelig sammendrag

 

Supported by ecocritical and posthuman theory and characteristics of ‘the strange child’, this article examines how the illustrations in various editions of the Pinocchio story present the transformation from a piece of wood (nature) to boy (culture and nature). It also questions which conceptions of the relationships between plants, animals and humans the various representations may encourage.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nina Goga

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

1 - 1 av 1