Cristin-prosjekt-ID: 522575
Sist endret: 20. november 2018 10:46

Cristin-prosjekt-ID: 522575
Sist endret: 20. november 2018 10:46
Prosjekt

Bygge kompetanse for å beholde kompetanse (FIKS-prosjektet)

prosjektleder

Tina Luther Handegård
ved Politihøgskolen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Politihøgskolen

Finansiering

 • Politihøgskolen
  Prosjektkode: 15866108
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 245437

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
75 58 80 46
Sted
Tina Luther Handegård

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2015 Slutt: 1. april 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bygge kompetanse for å beholde kompetanse (FIKS-prosjektet)

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet vil bidra til kunnskap om underliggende strukturelle og kulturelle prosesser som fremmer og hemmer andel professorer og dosenter ved PHS. For eksempel er bruken av de ansattes akademiske kompetanse ulik på tvers av de fire studiestedene. Dette kan igjen være knyttet til kunnskapsledelse, noe som kan være en utfordring når de fleste lederstillinger innehas av politifaglig utdannede ledere som ikke nødvendigvis har dette i sin fagkrets. Gjennom forskning og innovative tiltak er et av målene for prosjektet å bygge opp et mer systematisk og målrettet kvalifiseringsløp både for organisasjonen og individuelt for målgruppen.

Økt andel av ansatte i faglige toppstillinger og forskningsledelse og mer varig kjønnsbalanse i faglige toppstillinger vil hjelpe PHS til å bidra inn i det pågående arbeidet med struktur- og kunnskapsreformen i politi- og lensmannsetaten. Resultatet fra prosjektet kan også få en spill over effekt på resten av etaten, hvor praksis kjennetegnes av gap mellom forskning og praksis, og at det er få kvinner i seniorposisjoner og toppledelse.

Hovedmål:

Øke antallet professorer ved PHS generelt og antallet kvinnelige professorer spesielt på tre år, min. tre kvinnelige professorer. På lang sikt: Styrke politivitenskap som faglig disiplin gjennom varig kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse. Kjønnslikestilling bidrar til å heve kvaliteten i høyere utdanning og forskning. Forskningsbasert kunnskap vil igjen bidra inn i PHS sitt unike ansvar for kunnskapsbasert ledelse i politiet.

Delmål:

 1. Gjennomføre en forskningsbasert kartlegging og analyse av hva som hemmer og fremmer mulighetene for kvalifisering til faglige toppstillinger og forskningsledelse.
 2. Utarbeide lokale kriterier for opprykk til professor.
 3. Videreføre arbeidet med professorkvalifiseringsgrupper.
 4. Fordele og tildele FoU-tid som tilgodeser prosjektets strategiske hovedmålsetning om minimum tre kvinnelige professorer.
 5. Øke ledernes kunnskaper og ferdigheter i kunnskapsledelse.

Styringsgruppe:

Målgruppe:

Ansatte i førstestilling (førsteamanuensis)

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektets formål er å øke andelen ansatte i faglige toppstillinger (professorer og dosenter) ved Politihøgskolen (PHS) generelt og kvinnelige ansatte spesielt innen en treårsperiode. Mangfold er ett av suksesskriteriene for et demokratisk politi som setter kvalitet i høysetet i den praktiske yrkesutøvelsen. Den faglige kompetansen på PHS kjennetegnes av fler- og tverrfaglighet, og av at politiutdanning og yrkeserfaring fra politiet er høyt skattet. Kombinasjonen av at politiarbeid er dominert av tradisjonelle mannlige idealer som handlekraft og erfaringsbasert kunnskap, og at det sees på som et praktisk yrke, kan skape verdsettingshierarkier som bidrar til å nedvurdere forskningsbasert kunnskap og kompetanse.

Metode

Blant annet kvalifiseringsgrupper, kartlegging og undersøkelser av nåværende praksis og lederutvikling.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tina Luther Handegård

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Politihøgskolen

Haavard Magne Reksten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Politihøgskolen

Kathrine Berg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Politihøgskolen
Aktiv cristin-person

Brita Bjørkelo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Politihøgskolen
Inaktiv cristin-person

Liv Finstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Politihøgskolen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Intern FOU analyse. Delrapport i FIKS prosjektet, 27.3.18.

Villman, Emma ; Bjørkelo, Brita. 2018, PHSRapport

Intern undersøkelse 2018. Delrapport i FIKS prosjektet 20.4.18.

Bjørkelo, Brita; Villman, Emma . 2018, PHSRapport

FIX’ing experiences: On temporary and sustainable effects of the FIX-project.

Bjørkelo, Brita. 2018, FIX project closing conference. PHSVitenskapelig foredrag

Velkommen til forskningslederprogrammet.

Handegård, Tina. 2017, Samling 1: Forskningsledelsesprogrammet. PHSFaglig foredrag
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »