Cristin-prosjekt-ID: 522600
Sist endret: 23. juni 2017, 09:23

Cristin-prosjekt-ID: 522600
Sist endret: 23. juni 2017, 09:23
Prosjekt

Colonoscopy services as part of a national colorectal cancer strategy. Studies on the use of networking to achieve quality improvement

prosjektleder

Geir Hoff
ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Telemark HF

Finansiering

 • Sykehuset Telemark
  Prosjektkode: 80.79

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2010 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Colonoscopy services as part of a national colorectal cancer strategy. Studies on the use of networking to achieve quality improvement

prosjektdeltakere

prosjektleder

Geir Hoff

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Telemark HF

Michael Bretthauer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Volker Moritz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

An explorative study from the Norwegian Quality Register Gastronet comparing self-estimated versus registered quality in colonoscopy performance.

Moritz, Volker; Holme, Øyvind; LeBlanc, Marissa; Hoff, Geir. 2016, Endoscopy International Open. TELEMARK, UIO, SØRLAND, OUS, KREFTREGVitenskapelig artikkel

Time trends in quality indicators of colonoscopy.

Moritz, Volker; Bretthauer, Michael; Holme, Øyvind; Fagerland, Morten; Løberg, Magnus; Glomsaker, Tom Birger; de Lange, Thomas; Seip, Birgitte Karen Berggreen; Sandvei, Per; Hoff, Geir. 2016, United European Gastroenterology journal. VV, SUS, HSPH, TELEMARK, VESTFOLD, UIO, SØRLAND, OUS, ØSTFOLD, KREFTREGVitenskapelig artikkel

Withdrawal time as a quality indicator for colonoscopy - a nationwide analysis.

Moritz, Volker; Bretthauer, Michael; Ruud, Hans-Kristian; Glomsaker, Tom; de Lange , Thomas; Sandvei, Per; Huppertz-Hauss, Gert; Kjellevold, Øystein; Hoff, Geir. 2012, Endoscopy. VV, SUS, TELEMARK, UIO, OUS, HØKH, ØSTFOLD, KREFTREGVitenskapelig artikkel

Incontinence after colonoscopy - an unrecognized and preventable problem. A cross-sectional study from the Gastronet quality assurance program.

Hoff, Geir; Moritz, Volker; Bretthauer, Michael; Aabakken, Lars; Berset, Ingrid Prytz; Glomsaker, Tom; Høie, Ole Ingebreth; de Lange , Thomas. 2012, Endoscopy. VV, SUS, HELSEMR, TELEMARK, UIO, SØRLAND, OUS, KREFTREGVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 5