Cristin-prosjekt-ID: 526048
Sist endret: 11. november 2016, 15:24

Cristin-prosjekt-ID: 526048
Sist endret: 11. november 2016, 15:24
Prosjekt

Utforskning av bærekraftige praksiser i barnehagen

prosjektleder

Liv Torunn Grindheim
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 11. november 2016 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utforskning av bærekraftige praksiser i barnehagen

Populærvitenskapelig sammendrag

Med utgangspunkt i studentprosjekt gjennomført av studenter i i praksisperioden i fordjupinga Berekraftig utvikling gjennom barns medverknad i bachelorutdaninga for barnehagelærarar, viser vi korleis ein kan arbeide med berekraft i barnehagen.

Metode

Ved hjelp av casetilnærming trer studentane sine praksis-prosjekt fram som empiri for å vise korleis ein kan arbeide med berekraft i barnehagar. Studentane sine stemmer er gjennomgåand; både i utleiing av sjølve caset, tolking og publiseringa av caset.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Liv Torunn Grindheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Marianne Presthus Heggen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Kjellrun Hiis Hauge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Yvonne Bakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4