Cristin-prosjekt-ID: 527487
Sist endret: 1. desember 2016 13:54
Cristin-prosjekt-ID: 527487
Sist endret: 1. desember 2016 13:54
Prosjekt

Metastaser fra plateepitelkarsinom i hud hos organtransplanterte.

prosjektleder

Eidi Christensen
ved Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer ved St. Olavs Hospital HF

Klassifisering

Emneord

Hudkreft

HRCS-helsekategori

 • Hud

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1 Underbyggende Forskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2011 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Metastaser fra plateepitelkarsinom i hud hos organtransplanterte.

Vitenskapelig sammendrag

Dette er en prospektiv, internasjonal multisenter observasjonsstudie. Som følge av langvarig behandling med immunsuppressive legemidler har organtransplanterte pasienter betydelig økt risiko for hudkreft, særlig plateepitelkarsinom. (SCC) som kan metastasere.

Hovedfformålet med studien er å estimere insidens av SCC-metastase hos organtransplanterte pasienter med histologisk verifisert SCC i en periode på 2 år fra diagnosetidspunktet. I tillegg ønsker man å studere risikofaktorer. Pasientene behandles og følges opp ved avdelingen etter vanlig rutine og dekkes av pasientskadeloven. Pasientene vil i studiesammenheng ikke utsettes for ekstra risiko eller belastning ved noen form for intervensjon. Opplysninger om alder, kjønn, hår- og øyefarge, antall SCC, tidspunkt for opptreden av SCC, medikamentell behandling, andre typer hudkreft, røyking, hudtype, solforbrenninger, SCC før inklusjon, lokalisasjon, størrelse på svulst samt histologiske funn skal inngå i prosjektet.

Metode

Opplysninger skal registreres avidentifisert i eget skjema iig utføres til Nederland. Studien kan gi grunnlag fior bedre å predikere insidens av metastase ved SCC hod immunsupprimerte pasienter og kartlegge risikofaktorer fir slik utvikling.

Man ser lite ulempe for pasienter å delta ut over den tid som er nødvendigvis må avsettes sin studieregistreringer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eidi Christensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer ved St. Olavs Hospital HF

Anna Mary Bofin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 2 av 2