Cristin-prosjekt-ID: 527488
Sist endret: 1. desember 2016 14:29
Cristin-prosjekt-ID: 527488
Sist endret: 1. desember 2016 14:29
Prosjekt

Immunhistokjemiske undersøkelser av basalcelle karsinom.

prosjektleder

Eidi Christensen
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer ved St. Olavs Hospital HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Emneord

Immunhistokjemiske undersøkelser av basacelle karsinom

HRCS-helsekategori

 • Hud

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1 Underbyggende Forskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Immunhistokjemiske undersøkelser av basalcelle karsinom.

Vitenskapelig sammendrag

BCC behandles i henhold til svulstens undergruppe. Aggressive typer behandles med unvasive metoder. Det har tidligere vært vanlig i dele BCC inn i undergrupper ut fra det dominerende histologiske vekstmønster. Dette ble gjort da Hudavdelingen for noen år siden gjennomførte en lantids (10 år) oppfølgings studie etter lokal behandling av 60 BCC. Det ble ikke funnet en statisk sammenheng mellom ulike histologiske vekstmøsnter (svulst undergruppe) og behandlingssvikt. I dag er det anledning til å undersøke vevesprøver fra BCC med ny teknikk.

Immunhistokjemi er en metode for å analysere og identifisere cellulære egenskaper basert på binding av antistoffer til bestemte deler av celler. 60 dianostiske BCC biopsiprøver fra 1997 - 1998 samt 10 prøver fra BCC residiv vil bli innkalt og undersøkt. Biopsivev vil bli undersøkt med immunhistokjemiske markører for invasivitet og aggressiv vekst (CXCR-4, COX-2 og alfa SMA).

Resultatet av disse undersøkelsene kan øke muligheten av å oppdage svulster som er mer motstandsdyktige mot behandling. Dersom slike svulster kan identfiseres i forkant av behandling, vil dette få konsekvenser for type og grad av behandling som iverksettes og bedre muligheten for å oppnå god behandlingseffekt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eidi Christensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer ved St. Olavs Hospital HF

Anna Mary Bofin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Cato Mørk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3