Cristin-prosjekt-ID: 527718
Sist endret: 5. desember 2016, 13:26

Cristin-prosjekt-ID: 527718
Sist endret: 5. desember 2016, 13:26
Prosjekt

Barns språk. Språk- og dialektkontakt i den moderne barnehagen.

prosjektleder

Magnhild Selås
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emneord

språktilegning • flerspråklighet • Barn

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 5. desember 2016 Slutt: 1. mai 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barns språk. Språk- og dialektkontakt i den moderne barnehagen.

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskargruppa Barns språk arbeider med å skaffe kunnskap om barns språkutvikling i barnehagen, med særleg vekt på to- og fleirspråkleg utvikling og på kva som skjer i møtet mellom dialektar. Vi søker å gje barnehagefeltet ny kunnskap om korleis dei moderne barnehagane, med mykje språk- og dialektkontakt, kan sjå ut språkleg, kva for språklege utfordringar ein kan møte og korleis ein best kan arbeide for å gje barna i barnehagane ei god språkutvikling. I forskargruppa er førsteamanuensis Randi Neteland som arbeider med språktileigning og sosiolingvistikk, førsteamanuensis Edit Bugge som arbeider med språksosialisering og fleirspråklegheit, høgskolelektor Dagmar Cejka som arbeider med kartlegging og fleirspråklege perspektiv og førsteamanuensis Magnhild Selås (leiar) som arbeider med språktileigning, språkkartlegging og barn med spesielle behov. Ekstern medlem er førsteamanuensis Ann-Kristin Helland Gujord, UiB, som arbeider med norsk som andrespråk. Deltakarane har på ulike måtar arbeidd med tileigning av norsk både som første- og andrespråk.

Vitenskapelig sammendrag

Forskargruppa Barns språk arbeider med å skaffe kunnskap om barns språkutvikling i barnehagen, med særleg vekt på to- og fleirspråkleg utvikling og på kva som skjer i møtet mellom dialektar. Vi søker å gje barnehagefeltet ny kunnskap om korleis dei moderne barnehagane, med mykje språk- og dialektkontakt, kan sjå ut språkleg, kva for språklege utfordringar ein kan møte og korleis ein best kan arbeide for å gje barna i barnehagane ei god språkutvikling. I forskargruppa er førsteamanuensis Randi Neteland som arbeider med språktileigning og sosiolingvistikk, førsteamanuensis Edit Bugge som arbeider med språksosialisering og fleirspråklegheit, høgskolelektor Dagmar Cejka som arbeider med kartlegging og fleirspråklege perspektiv og førsteamanuensis Magnhild Selås (leiar) som arbeider med språktileigning, språkkartlegging og barn med spesielle behov. Ekstern medlem er førsteamanuensis Ann-Kristin Helland Gujord, UiB, som arbeider med norsk som andrespråk. Deltakarane har solid erfaring med utdanning og forsking på tileigning av norsk både som første- og andrespråk.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Magnhild Selås

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Ann-Kristin Helland Gujord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Randi Neteland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Dagmar Andrea Cejka

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Edit Bugge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5