Cristin-prosjekt-ID: 527801
Sist endret: 13. oktober 2017, 13:18

Cristin-prosjekt-ID: 527801
Sist endret: 13. oktober 2017, 13:18
Prosjekt

Tegning fra kunst- og håndverksskolen [publikasjon]

prosjektleder

Karen Disen
ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

Klassifisering

Emneord

Tegning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2016 Slutt: 1. september 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tegning fra kunst- og håndverksskolen [publikasjon]

Vitenskapelig sammendrag

Publikasjon om Kunsthøgskolen i Oslos solide tegnetradisjon .
Hovedmaterialet er tegninger fra KHIOs hyller i Statsarkivet, laget av studenter som har hatt Kari Torjussen i frihåndstegning.
Publikasjonen er utformet slik at den gir det visuelle hovedplassen i en drøfting av punkt, linje, flate og form/ rom. Jeg har skrevet korte tekster til tegningene for å gi leseren/ iakttageren informasjon slik at de også kan se tegningene gjennom denne. I et innledende essay redegjør jeg for rammen og de tankene som ligger
bak publikasjonen. Jeg ønsker å gjøre kjent KHIOs handling og øvelsesbaserte tegnetradisjon og gi den aktualitet.
Publikasjonen vil vise tegneferdigheter, uttrykk, intensitet og interpretasjon. Målgruppen er studenter og
ansatte ved kunsthøgskolen og andre som er interessert i tegning og visuelt språk.

Planlagt utgivelse 2017/ 2018.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Karen Disen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1