Cristin-prosjekt-ID: 528108
Sist endret: 23. januar 2017 13:52

Cristin-prosjekt-ID: 528108
Sist endret: 23. januar 2017 13:52
Prosjekt

Dagbladets nyere historie

prosjektleder

Christine Myrvang
ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dagbladets nyere historie

Vitenskapelig sammendrag

Det skal skrives en bok som skal utgis i forkant av Dagbladets 150 års jubileum i 2019. Boken skrives av forsker 1 Christine Myrvang i samarbeid med professor Martin Eide, Universitetet i Bergen. Myrvang skal ha ansvar for for eierskap og styring, organisasjon og ledelse, forretningsmodeller og teknologi, mens Eide skal ha ansvar for temaer som Dagbladets rolle i norsk offentlighet, avisens politiske og kulturelle rolle og dens journalistiske utvikling (innen ulike sjangere) i en digital tidsalder.

Christine Myrvang tilhører Senter for næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI.

Tittel

The new history of Dagbladet

Vitenskapelig sammendrag

A book will be published ahead of Dagbladet's 150th anniversary in 2019. The book will be written by researcher 1 Christine Myrvang in collaboration with Professor Martin Eide, University of Bergen. Myrvang will be responsible for the following themes: ownership and management, organization and leadership, business models and technologies, while Eide will be responsible for topics such as Dagbladet's role in the Norwegian public, the newspaper's political and cultural role and its journalistic development (within various genres) in a digital age.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christine Myrvang

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI
1 - 1 av 1