Cristin-prosjekt-ID: 528135
Sist endret: 13. desember 2016, 11:02

Cristin-prosjekt-ID: 528135
Sist endret: 13. desember 2016, 11:02
Prosjekt

Ansattes erfaringer med rolleendring i hverdagsrehabilitering

prosjektleder

Kari Margrete Hjelle
ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 28. januar 2016 Slutt: 3. september 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ansattes erfaringer med rolleendring i hverdagsrehabilitering

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Margrete Hjelle

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Herdis Alvsvåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Oddvar Førland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Olbjørg Skutle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4