Cristin-prosjekt-ID: 528189
Sist endret: 1. august 2022, 12:58

Cristin-prosjekt-ID: 528189
Sist endret: 1. august 2022, 12:58
Prosjekt

Bruk av helsetjenester i Norge

prosjektleder

Steinar Hunskår
ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin • Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Akuttmedisin • Fastlegeordning

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.6 Ressurser og infrastruktur (årsaksforhold)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
95835353
Sted
Steinar Hunskår

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2016 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av helsetjenester i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

I Norge er det et mål om lik tilgang til helsetjenester til hele befolkningen. Det er likevel stor variasjon i hvor ofte innbyggerne benytter seg av helsetjenestene og hvilke tjenester som benyttes. Flere faktorer kan tenkes å påvirke dette, hvor de bor, avstand til helsetjenestene, kjønn, alder, utdanningsnivå, osv.

I Norge må pasienter som skal innlegges i sykehus henvises fra fastlege eller legevaktlege. Det er stor variasjon mellom hvor stor andel av pasientene fastleger og legevaktleger undersøker som legges inn i sykehus eller henvises til andre undersøkelser. Faktorer ved legen som kan være med å forklare forskjellene er kjønn, alder, erfaring, utdanningsnivå (spesialistutdanning), arbeidsbelastning, avstand til sykehus m.m.

I dette prosjektet vil vi se nærmere på hvilke pasienter som legges inn som øyeblikkelig hjelp i sykehus, hvilke diagnoser de har og om de har kontakt med fastlege eller legevakt før innleggelse. Vi vil undersøke variasjon i innleggelsesrater mellom leger for å finne ut mer om hvor store forskjellene er, og om noen faktorer er særlig avgjørende for bruk av helsetjenester og henvisningspraksis. Videre skal dette prosjektet se på kontinuitet i primærhelsetjeneste som er en viktig faktor for bruk av helsetjenester. Med kontinuitet menes for eksempel at man har samme fastlege eller samme behandler over tid.

Vi bruker data fra flere helseregistre. For å få en så god undersøkelse som mulig vil vi bruke opplysninger om hele befolkningen over flere år. Opplysningene vil bli anonymisert før vi kobler opplysningene fra ulike registre og analyserer dem. Dataene analyseres på gruppenivå, og innbyggere eller leger kan derfor ikke finnes igjen i våre materialer.

Vi har fått tillatelse til å gjennomføre prosjektet fra Datatilsynet. Regional etisk komité har gitt fritak fra taushetsplikten.

Prosjektet finansieres av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), og er et samarbeid mellom NKLM og Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.. Steinar Hunskår er prosjektleder og Jesper Blinkenberg er daglig leder av prosjektet. Øystein Hetlevik, Hogne Sandvik og Sahar Pahlavanyali deltar også i prosjektet.

Vitenskapelig sammendrag

I Norge er det et mål om lik tilgang til helsetjenester til hele befolkningen. Det er likevel stor variasjon i hvor ofte innbyggerne benytter seg av helsetjenestene og hvilke tjenester som benyttes. Flere faktorer kan tenkes å påvirke dette, hvor de bor, avstand til helsetjenestene, kjønn, alder, utdanningsnivå, osv.

I Norge må pasienter som skal innlegges i sykehus henvises fra fastlege eller legevaktlege. Det er stor variasjon mellom hvor stor andel av pasientene fastleger og legevaktleger undersøker som legges inn i sykehus eller henvises til andre undersøkelser. Faktorer ved legen som kan være med å forklare forskjellene er kjønn, alder, erfaring, utdanningsnivå (spesialistutdanning), arbeidsbelastning, avstand til sykehus m.m.

I dette prosjektet vil vi se nærmere på hvilke pasienter som legges inn som øyeblikkelig hjelp i sykehus, hvilke diagnoser de har og om de har kontakt med fastlege eller legevakt før innleggelse. Vi vil undersøke variasjon i innleggelsesrater mellom leger for å finne ut mer om hvor store forskjellene er, og om noen faktorer er særlig avgjørende for bruk av helsetjenester og henvisningspraksis. Videre skal dette prosjektet se på kontinuitet i primærhelsetjeneste som er en viktig faktor for bruk av helsetjenester. Med kontinuitet menes for eksempel at man har samme fastlege eller samme behandler over tid.

Vi bruker data fra flere helseregistre. For å få en så god undersøkelse som mulig vil vi bruke opplysninger om hele befolkningen over flere år. Opplysningene vil bli anonymisert før vi kobler opplysningene fra ulike registre og analyserer dem. Dataene analyseres på gruppenivå, og innbyggere eller leger kan derfor ikke finnes igjen i våre materialer.

Vi har fått tillatelse til å gjennomføre prosjektet fra Datatilsynet. Regional etisk komité har gitt fritak fra taushetsplikten.

Prosjektet finansieres av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), og er et samarbeid mellom NKLM og Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.. Steinar Hunskår er prosjektleder og Jesper Blinkenberg er daglig leder av prosjektet. Øystein Hetlevik, Hogne Sandvik og Sahar Pahlavanyali deltar også i prosjektet.

Metode

Registerforskning.

Tittel

Utilization of health care services in Norway

Populærvitenskapelig sammendrag

Equal access to health services for the entire population is a goal in Norway. However, the frequency of use and type of health services used by inhabitants varies. Several factors including place of residence, distance to health services, gender, age and level of educations may affect their utilization.

In Norway, patients need a referral from the general practitioner (GP) or doctors at out-of-hour services (OOH) in order to be admitted to hospitals. The number of patients these doctors refer to hospitals or other services varies greatly. Factors like doctor’s gender, age, seniority, level of education (specialist versus non- specialist), workload and distance to the hospital might explain these differences.

In this project, we are going to investigate different groups of patients admitted for emergency hospital stay, their admission and discharge diagnoses, and whether they contact either general practitioner or out-of-hours doctor prior to admission. We would also like to study admission rates among primary care doctors in order to reveal differences and factors particularly crucial for the utilization of health care services and referrals. In addition, we are going to measure continuity of care (CoC) in primary health care and its association with utilization of out-of-hour services and health outcomes. Continuity of care is described as having the same GP over a long time and is an important factor in utilization of health care services.

We will use data from several health registries. In order to do a comprehensive investigation, we need data from the whole population over several years. The information is going to be pseudo-anonymized before the researchers get access to data and it will not be possible to identify the participants.

Norwegian Data Protection Authority (DPA) has given permission to carry out the project and The Regional Committee for Medical and Health Research Ethics has given exemption from the obligation of confidentiality.

This project is a collaboration between Norwegian Center for Primary Health Care (NKLM) and the department of public health and primary care at the University of Bergen. NKLM provides the funding for the project. Steinar Hunskår is the project director and Jesper Blinkenberg is the daily manager. Hogne Sandvik, Øystein Hetlevik and Sahar Pahlavanyali are also project participants.

Vitenskapelig sammendrag

Equal access to health services for the entire population is a goal in Norway. However, the frequency of use and type of health services used by inhabitants varies. Several factors including place of residence, distance to health services, gender, age and level of educations may affect their utilization.

In Norway, patients need a referral from the general practitioner (GP) or doctors at out-of-hour services (OOH) in order to be admitted to hospitals. The number of patients these doctors refer to hospitals or other services varies greatly. Factors like doctor’s gender, age, seniority, level of education (specialist versus non- specialist), workload and distance to the hospital might explain these differences.

In this project, we are going to investigate different groups of patients admitted for emergency hospital stay, their admission and discharge diagnoses, and whether they contact either general practitioner or out-of-hours doctor prior to admission. We would also like to study admission rates among primary care doctors in order to reveal differences and factors particularly crucial for the utilization of health care services and referrals. In addition, we are going to measure continuity of care (CoC) in primary health care and its association with utilization of out-of-hour services and health outcomes. Continuity of care is described as having the same GP over a long time and is an important factor in utilization of health care services.

We will use data from several health registries. In order to do a comprehensive investigation, we need data from the whole population over several years. The information is going to be pseudo-anonymized before the researchers get access to data and it will not be possible to identify the participants.

Norwegian Data Protection Authority (DPA) has given permission to carry out the project and The Regional Committee for Medical and Health Research Ethics has given exemption from the obligation of confidentiality.

This project is a collaboration between Norwegian Center for Primary Health Care (NKLM) and the department of public health and primary care at the University of Bergen. NKLM provides the funding for the project. Steinar Hunskår is the project director and Jesper Blinkenberg is the daily manager. Hogne Sandvik, Øystein Hetlevik and Sahar Pahlavanyali are also project participants.

Metode

Data from several health registries
 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Steinar Hunskår

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samf.med ved Universitetet i Bergen

Sahar Pahlavanyali

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samf.med ved Universitetet i Bergen

Hogne Sandvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Øystein Hetlevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Jesper Blinkenberg

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Reasons for acute referrals to hospital from general practitioners and out-of-hours doctors in Norway: a registry-based observational study.

Blinkenberg, Jesper; Hetlevik, Øystein; Sandvik, Hogne; Baste, Valborg; Hunskaar, Steinar. 2022, BMC Health Services Research. NORCE, UIBVitenskapelig artikkel

Continuity in general practice as a predictor of mortality, acute hospitalization, and use of out-of-hours care: registry-based observational study in Norway.

Sandvik, Hogne; Hetlevik, Øystein; Blinkenberg, Jesper; Hunskaar, Steinar. 2021, British Journal of General Practice. NORCE, UIBVitenskapelig artikkel

Continuity of care for patients with chronic disease: a registry-based observational study from Norway.

Pahlavanyali, Sahar; Hetlevik, Øystein; Blinkenberg, Jesper; Hunskaar, Steinar. 2021, Family Practice. NORCE, UIBVitenskapelig artikkel

General practitioners’ and out-of-hours doctors’ role as gatekeeper in emergency admissions to somatic hospitals in Norway: registry-based observational study.

Blinkenberg, Jesper; Pahlavanyali, Sahar; Hetlevik, Øystein; Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2019, BMC Health Services Research. NORCE, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 5