Cristin-prosjekt-ID: 528189
Sist endret: 21. mai 2019 09:49
Cristin-prosjekt-ID: 528189
Sist endret: 21. mai 2019 09:49
Prosjekt

Bruk av helsetjenester i Norge

prosjektleder

Steinar Hunskår
ved Uni Research AS ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Uni Research AS ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin • Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Akuttmedisin • Fastlegeordning

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.6 Ressurser og infrastruktur (årsaksforhold)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2016 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av helsetjenester i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

I Norge er det et mål om lik tilgang til helsetjenester til hele befolkningen. Det er likevel stor variasjon i hvor ofte innbyggerne benytter seg av helsetjenestene og hvilke tjenester som benyttes. Flere faktorer kan tenkes å påvirke dette, hvor de bor, avstand til helsetjenestene, kjønn, alder, utdanningsnivå, osv.

I Norge må pasienter som skal innlegges i sykehus henvises fra fastlege eller legevaktlege. Det er stor variasjon mellom fastleger og legevaktleger hvor stor andel av pasientene de undersøker som legges inn i sykehus eller henvises til spesialist, røntgen eller andre undersøkelser. Faktorer ved legen som kan være med å forklare forskjellene er kjønn, alder, erfaring, utdanningsnivå (spesialistutdanning), arbeidsbelastning, avstand til sykehus m.m.

I dette prosjektet vil vi se nærmere på disse forholdene for å finne ut mer om hvor store forskjellene er, og om noen faktorer er særlig avgjørende for bruk av helsetjenester og henvisningspraksis. Vi vil bruke data fra sentrale helseregistre. For å få en så god undersøkelse som mulig vil vi bruke opplysninger om hele befolkningen. Opplysningene vil bli anonymisert før vi kobler opplysningene fra ulike registre og analyserer dem. Dataene analyseres på gruppenivå, og innbyggere eller leger kan derfor ikke finnes igjen i våre materialer.

Vi har fått tillatelse til å gjennomføre prosjektet fra Datatilsynet. Regional etisk komité har gitt fritak fra taushetsplikten.

Vitenskapelig sammendrag

I Norge er det et mål om lik tilgang til helsetjenester til hele befolkningen. Det er likevel stor variasjon i hvor ofte innbyggerne benytter seg av helsetjenestene og hvilke tjenester som benyttes. Flere faktorer kan tenkes å påvirke dette, bosted, avstand til helsetjenestene, kjønn, alder, utdanningsnivå, osv. Vi vil også se på hvordan kontinuiteten i lege pasientforholdet påvirker bruken av helsetjenester. 

I Norge må pasienter som skal innlegges i sykehus henvises fra fastlege eller legevaktlege. Det er stor variasjon mellom fastleger og legevaktleger hvor stor andel av pasientene de undersøker som legges inn i sykehus eller henvises til spesialist, røntgen eller andre undersøkelser. Faktorer ved legen som kan være med å forklare forskjellene er kjønn, alder, erfaring, utdanningsnivå (spesialistutdanning), arbeidsbelastning, avstand til sykehus m.m. 

I dette prosjektet vil vi se nærmere på disse forholdene for å finne ut mer om hvor store forskjellene er, og om noen faktorer er særlig avgjørende for bruk av helsetjenester og henvisningspraksis. Vi vil bruke data fra sentrale helseregistre. For å få en så god undersøkelse som mulig vil vi bruke opplysninger om hele befolkningen. Opplysningene vil bli anonymisert før vi kobler opplysningene fra ulike registre og analyserer dem. Dataene analyseres på gruppenivå, og innbyggere eller leger kan derfor ikke finnes igjen i våre materialer.

Vi har fått tillatelse til å gjennomføre prosjektet fra Datatilsynet. Regional etisk komité har gitt fritak fra taushetsplikten.

Metode

Registerforskning.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Steinar Hunskår

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Uni Research AS ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Sahar Pahlavanyali

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Hogne Sandvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Uni Research AS ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Øystein Hetlevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Jesper Blinkenberg

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Uni Research AS ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 5