Cristin-prosjekt-ID: 528330
Sist endret: 24. januar 2022, 16:26

Cristin-prosjekt-ID: 528330
Sist endret: 24. januar 2022, 16:26
Prosjekt

The WE-Study: Walking Easier with cerebral palsy

prosjektleder

Guro Lillemoen Andersen
ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pediatri • Nevrologi • Fysikalsk medisin og rehabilitering

Emneord

Barn • Botulinum toksin A • Cerbral parese

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett
 • Nevrologisk
 • Medfødte lidelser

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6 Evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner
 • 1.4 Metodologi og målinger
 • 5.1 Legemidler

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2015 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The WE-Study: Walking Easier with cerebral palsy

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guro Lillemoen Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Torarin Lamvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer ved St. Olavs Hospital HF

Jasmina Majkic-Tajsic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kjersti Ramstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Barneavdeling for nevrofag ved Oslo universitetssykehus HF

Anne Elisabeth Ross Raftemo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »