Cristin-prosjekt-ID: 528508
Sist endret: 19. desember 2016, 10:45

Cristin-prosjekt-ID: 528508
Sist endret: 19. desember 2016, 10:45
Prosjekt

Acute irritant-induced asthma from ozon producing UV lamps

prosjektleder

Karl Færden
ved Miljø- og yrkesmedisin, seksjon for ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Miljø- og yrkesmedisin, seksjon for ved Oslo universitetssykehus HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2015 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Acute irritant-induced asthma from ozon producing UV lamps

prosjektdeltakere

prosjektleder

Karl Færden

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Miljø- og yrkesmedisin, seksjon for ved Oslo universitetssykehus HF

Johny Kongerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lungeavdelingen ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2