Cristin-prosjekt-ID: 528526
Sist endret: 25. januar 2022, 17:22

Cristin-prosjekt-ID: 528526
Sist endret: 25. januar 2022, 17:22
Prosjekt

Excited, SFU

prosjektleder

Guttorm Sindre
ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 34.000.000
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning
  Prosjektkode: 16/02049
 • NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)
  Prosjektkode: 16/02049

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Datateknologi • Annen informasjonsteknologi • Fagdidaktikk

Emneord

Informasjonsteknologi i utdanning • Informasjonsteknologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2016 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Excited, SFU

Populærvitenskapelig sammendrag

Excited søker å forbedre norsk universitetsutdanning innen IT gjennom fem delprosjekter: (P1) bedre kompetansen om IT i lavere utdanning, og derigjennom oppnå bedre og mer kjønnsbalansert rekruttering, (P2) bedre støtte til førsteårsstudenter for å takle overgangen fra videregående til universitet, (P3) mer og bedre bruk av læringsaktiviteter hvor studentene lager noe (learning through construction), (P4) samarbeid og deling på tvers av campuser, og (P5) bedre kobling mellom utdanning og arbeidsliv for å gi kandidater som er bedre forberedt på karrieren.

Vitenskapelig sammendrag

Excited (Excellent IT Education) er et Senter for fremragende utdanning (SFU) finansiert av NOKUT, med partnere NTNU (vertsinstitusjon) og Nord universitet.

Metode

Design science og action research for å komme opp med forbedrede læringsmetoder, kvantitative (f.eks. eksperimenter, spørreundersøkelser) og kvalitative (f.eks. intervjuer, observasjon) evalueringer av hvor godt de eventuelt lykkes. For senteret som helhet brukes Theory of Change (ToC) som evalueringsrammeverk.

Utstyr

Senteret handler mer om didaktikk og læringsmetoder enn om utstyr, men smart bruk av IT i undervisningen er ett sentralt virkemiddel for bedre læring.

Tittel

Excited (Excellent IT Education)

Populærvitenskapelig sammendrag

Excited seeks to improve Norwegian university education in IT through five projects: (P1) Informed Decision: improve IT competence in lower education, and  thereby recruitment and gender balance, (P2) Projects of Becoming: creating a better first-year experience, (P3) Learning through Construction: more and better use of learning activities where students make artefacts, (P4) Sharing and Diversity: collaboration between campuses, and (P5) Career Readiness: better connections between education and work-life to enhance employability.

Vitenskapelig sammendrag

Excited (Excellent IT Education) is a centre for excellence in education (SFU) funded by NOKUT, with partners NTNU (host) and Nord university.

Metode

Design science and action research for to achieve better learning methods, quantitative (e.g., experiments, surveys) og qualitative (e.g., case studies, interviews, observation) evaluation of how well teaching methods and learning interventions succed. For the centre as a whole, Theory of Change (ToC) will be used as the main evaluation framework.

Utstyr

The centre is more about innovative didactics and learning methods than about technology and equipment, but smart use of IT is anyway expected to be an important contributor to improved learning methods.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guttorm Sindre

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Ole Goethe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

Mateja Stojanovic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Rune Sætre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Özlem Özgöbek

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 23 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Problems, Professional Development and Reflection: Experiences of High-School Computer Science Teachers in Serbia.

Vujosevic, Vojislav. 2021, Springer. NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Git in an Educational Context.

Haugse, Åsmund; Aalberg, Trond. 2021, NIKT: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning. OSLOMET, NTNUVitenskapelig artikkel

From employable to fully operational: The need for training of computer science graduates.

Lundberg, Gunhild Marie; Krogstie, Birgit Rognebakke; Krogstie, John. 2021, International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP). NTNUVitenskapelig artikkel

Study Behavior in Computing Education—A Systematic Literature Review.

Lorås, Madeleine; Sindre, Guttorm; Trætteberg, Hallvard; Aalberg, Trond. 2022, ACM Transactions on Computing Education. NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 244 | Neste | Siste »