Cristin-prosjekt-ID: 528751
Sist endret: 13. januar 2022, 10:42

Cristin-prosjekt-ID: 528751
Sist endret: 13. januar 2022, 10:42
Prosjekt

Demens med tidlig debut: en kvalitativ og kvantitativ studie

prosjektleder

Aud Johannessen
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
97547979
Sted
Aud Johannessen

Tidsramme

Aktivt
Start: 21. desember 2016 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Demens med tidlig debut: en kvalitativ og kvantitativ studie

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn

Demens påvirker kognitive ferdigheter progressivt, og påvirker hele familien. En liten gruppe på anslagsvis 5 000 personer utvikler demens før de fyller 65 år (YOD). Tjenestene til denne gruppen må skreddersys. Ved å følge personer med YOD som er diagnostisert og deres nærmeste familie over en periode på to år, håper vi å kunne identifisere deres spesifikke behov og faktorer som påvirker deres livskvalitet. For å kartlegge behov og livskvalitet, mestring, samt de utfordringer/belastninger og eventuelle psykiske plager pårørende kan oppleve, har prosjektet «Demens med tidlig debut» benyttet ulike spørreskjemaer. En del av disse spørreskjemaene går ut på hvordan pårørende opplever personen med demens sin situasjon og funksjonsnivå, mens andre kartleggingsskjemaer har til hensikt å få frem hvordan pårørende opplever egen situasjon. Prosjektet har så langt ikke benyttet kvalitative data. Vi ser at å sammenfatte kvantitative og kvalitative data fra noen områder i et av spørreskjemaene, vil kunne styrke prosjektet og gi oss ytterligere kunnskap. Denne delen av prosjektet har fokus på kvalitative design og inkluderer pårørende til personer med demens.

Metode

Det overordnede målet med delstudien er å få mer kunnskaper om pårørendes erfaringer knyttet til utfordringer og belastning i hverdagen.

Vi vil benytte kvalitativ og kvantitative metoder i delstudien.

Samarbeidspartnere

Prosjektgruppen tilknytter prosjektet «Yngre personer med demens» ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse vil samarbeide om denne delstudien. De vil samarbeide om informasjon og publikasjoner av resultater fra prosjektet. I prosjektet vil det være aktuelt å søke samarbeid om data og resultater fra et allerede etablerte internasjonale forskningsmiljøer som har prosjekter innen dette tema. Ved en senere anledning knyttet til et nytt prosjekt på Yngre personer med demens og deres pårørende, vil et internasjonalt samarbeid også være av stor interesse.

Prosjektorganisering

Ansvarlig forskningsleder i denne delstudien er professor Geir Selbæk dr. med. Prosjektledere er professor Aud Johannessen og dr. med. Lara Hvidsten. Alle er ansatt ved Sykehuset i Vestfold, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Både organisasjonen og ledere har lang erfaring med å gjennomføre forskningsprosjekter. Øvrige prosjektmedarbeidere er professor Knut Engedal og professor Anne-Sofie Helvik. Forskningssjef ved Sykehuset i Telemark Hege Kersten er også prosjektmedarbeider i dette prosjektet.

Tittel

Carers of people with young onset dementia: A mixed methods study

prosjektdeltakere

prosjektleder

Aud Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Lara H. Thomasgaard Hvidsten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Anne-Sofie Helvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Knut Arne Engedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »