Cristin-prosjekt-ID: 528790
Sist endret: 9. mars 2017 20:37

Cristin-prosjekt-ID: 528790
Sist endret: 9. mars 2017 20:37
Prosjekt

E-helse monitor 2017

prosjektleder

Gunn-Hilde Rotvold
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Emneord

e-helse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2016 Slutt: 24. oktober 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

E-helse monitor 2017

Populærvitenskapelig sammendrag

Direktoratet for eHelse skal utvikle og etablere en fungerende e-helse monitor med tilhørende indikatorer. For å understøtte monitor skal nødvendig publiserings- og forvaltningsprosesser også være på plass, inklusive drifts- og forvaltningsorganisasjon.

 

NSE vil stille med kompetanse i tråd med bestilling fra eHelse.

Prosjektet skal være leveransefokusert og produsere bl.a.:

·       Revisjon av nåværende indikatorer i ny innpakning, og godt begrunnet (formål definert, behov avklart, statistisk gyldighet bekreftet mv)

·       Nye indikatorer iht. ambisjonsnivå (se skisse under)

·       Statistikker på nytt publiseringsverktøy (verktøy som gir økt dynamikk, mulighet for videre bearbeiding mv)

·       Dokumenterte prosesser som beskriver arbeidsoppgaver og ansvar fra prosjekt til publisering og forvaltning

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunn-Hilde Rotvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Anne Torill Nordsletta

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Hege Kristin Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Line Helen Linstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Konsept for nasjonal e-helsemonitor.

Andreassen, Hege; Rotvold, Gunn-Hilde; Linstad, Line Helen; Pedersen, Rune; Holm, Inger Marie; Zanaboni, Paolo. 2016, UNNRapport

Oversikt over tallmateriale og kartlegginger på e-helse i Norge.

Andreassen, Hege Kristin; Bergmo, Trine Strand; Pedersen, Rune; Holm, Inger Marie; Sørensen, Tove. 2016, UNNRapport
1 - 2 av 2